Moravskoslezský kraj otevřel 1. výzvu v oblasti dalšího vzdělávání

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil první výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

První výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Prioritní osy 3 Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Cílem této výzvy je zlepšit nabídku dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji prostřednictvím podpory zvýšení kvality a rozsahu dalšího vzdělávání, vzdělávání praocvníků vzdělávacích institucí, zvýšení provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním a zvýšení informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání v kraji.

Podporované aktivity:

Hlavní podporované aktivity

  • Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů,
  • Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích,
  • Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Doplňkové podporované aktivity

  • Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství
  • Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

Na realizaci projektů v této výzvě je alokováno přes 193 milionů Kč, přičemž minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 400.000 Kč, maximální 10 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají do 25. září do 14:30 hodin na adresu Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, Oddělení strukturálních fondů, kanceláře, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava. V aplikaci Benefit7 je možné projektové žádosti vyplňovat až od 10. srpna. Příjem listinné podoby žádosti bude zahájen 21. září 2009.