Liberecký kraj vyhlásil novou výzvu

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil novou výzvu v oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Liberecký kraj přichází s výzvou v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, Prioritní osy 1. Cílem je zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.

Podporované aktivity:

  • dokončení kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových kompetencí, univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání
  • rozvoj partnerství a síťování mezi školami a dalšími subjekty, které se zabývají vzděláváním a výchovou
  • zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění systému externí a interní evaluace ve vzdělávání a zavádění systémů řízení kvality.

Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat a finalizovat v aplikaci Benefit7 do 13. 6. 2011 do 16:00 hodin. Příjem listinných verzí žádostí od 8. 6. 2011 do 13. 6. 2011 do 17:00 hodin,