Karlovarský kraj otevřel novou výzvu v oblasti dalšího vzdělávání

Krajský úřad Karlovarského kraje vyhlásil druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Výzva se týká oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Prioritní osy 3 Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem této oblasti podpory je zlepšit přístup obyvatel České republiky k dalšímu vzdělávání, zvýšit jejich motivaci k celoživotnímu učení a také prohloubit informovanost veřejnosti o nabídce dalšího vzdělávání.

Podporované aktivity:

Hlavní podporované aktivity

  • podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů
  • podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích
  • vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Doplňkové podporované aktivity

  • rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství
  • poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

Na realizaci uvedených aktivit je alokováno 50 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden grantový projekt činí 400.000 Kč, maximální 4 miliony Kč.

Projektové žádosti se předkládají pouze osobně do 7. ledna 2011 do 12:00 hodin na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor investic a grantových schémat, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.