Jihočeský kraj vyhlásil výzvu v oblasti dalšího vzdělávání

Krajský úřad Jihočeského kraje otevřel první výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Prioritní osy 3 Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem této oblasti podpory je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání, zvýšit informovanost veřejnosti o této nabídce a zajistit efektivitu a kvalitu systému dalšího vzdělávání.

Podporované aktivity:

  • podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů
  • podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích
  • vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
  • rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství
  • poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

Celkem je na realizaci uvedených aktivit alokováno 50 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden grantový projekt činí 400.000 Kč, maximální 13 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají do 4. ledna 2010 do 12:00 hodin na adresu Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor grantů a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Další informace k výzvě poskytnou Ing. Martina Bremová, e-mail: bremova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 160 a Ing. Zdeňka Bartošová, e-mail: bartosovaz@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 536.