2. výzva OP VK v Jihočeském kraji

Krajský úřad Jihočeského kraje otevřel novou výzvu v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Druhá výzva byla otevřena pro oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Prioritní osy 3 Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem této oblasti podpory je zajistit kvalitu a dostupnost dalšího vzdělávání prostřednictvím nových nástrojů a metod.

Podporované aktivity:

  • Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.
  • Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
  • Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
  • Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.
  • Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).

Celkem je na tuto výzvu vyčleněno 80 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 400.000 Kč, maximální 15 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají na adrese Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor evropských záležitostí, oddělení řízení grantů a projektů, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice do 21. února 2011 do 14:00 hodin.