Zpráva USA hodnotí bezpečnostní hrozby klimatických změn

Zatímco Spojené státy jako takové budou méně ovlivněny klimatickými změnami, zvyšující se hladiny moří a nedostatek zdrojů pravděpodobně povede k řadě komplikací v dalších zemích, což může „vážně ovlivnit“ americkou národní bezpečnost, uvádí se v nové americké zprávě.

„Globální klimatické změny budou mít v příštích dvaceti letech rozsáhlé dopady pro americké národní bezpečnostní zájmy,“ říká se ve zprávě nazvané National Intelligence Assessment on the National Security Implications of Global Climate Change to 2030, která byla zveřejněna 25. června. Zpráva byla vypracována americkými vojenskými a bezpečnostními agenturami.

Obdobně jako Spojené státy i Evropa nebude tak těžce postižena důsledky klimatických změn, uvádí se ve zprávě. Alem měnící se schéma počasí, neúroda, záplavy a sucha prohloubí ve třetích zemích již existující problémy jako „chudoba, sociální napětí, zhoršování životního prostředí, intelektuální vedení a slabé politické instituce“.

To by podle zprávy zase mohlo vést k efektu přelévání s dalekosáhlými dopady na Spojené státy a širší globální ekonomiku.

Subsaharská Afrika, Blízký východ a další části Asie budou pravděpodobně klimatickými změnami postiženy nejvíce. Tím se zvyšuje možnost větší migrace na sever, neboť lidé budou chtít opustit nehostinné klima ve svých zemích. Tomuto problému by podle zprávy měla být věnována zvláštní pozornost, protože poté, co „přijímající národy nebudou mít ani zdroje, ani zájem hostit tyto klimatické migranty“.

Tato zpráva je již třetí svého druhu vypracovaná Spojenými státy za poslední rok. Vojenský think tank CNA vydal zprávu v dubnu 2007, ve které varoval, že klimatické změny povedou k politické nestabilitě, zkrachovalým státům, válkám o nedostatečné zdroje a milionu klimatických uprchlíků. V listopadu 2007 Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) argumentovalo, že klimatické změny by mohly být předzvěstí konce globalizace.

Vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politika Javier Solana vydal obdobná varování v Evropě. Pole zprávy předložené na evropském summitu EU v březnu 2008 se kontinent musí připravit na zvýšenou konkurenci o snižující se zdroje, vlny uprchlíků v důsledku klimatických změn a na války o energie.