USA si prosadily vlastní způsob jednání o bezvízovém styku

Při včerejším jednání o zrušení víz pro všechny členské země EU se Washington nedostal pod tlak Evropské komise a bude tak pokračovat v bilaterálních jednáních s jednotlivými státy Unie.

Zatímco zástupci EU a USA se dohodli, že konečným cílem by mělo být zajištění bezvízového styku mezi USA a všemi členskými zeměmi EU. Washington ale odmítl garanci bezvízového styku celé EU jako takové. Svůj postoj vysvětlil tím, že se musí ujistit, že každá země Unie splňuje přísné bezpečnostní požadavky.

„Toto rozhodnutí učiníme na základě jednání s jednotlivými státy. Musíme zkoumat nejen úmysl, ale také současné výsledky,“ prohlásil po setkání americký ministr pro vnitřní bezpečnost Michael Chertoff.

Spojené státy nicméně souhlasily, že budou pokračovat „v dvojkolejném přístupu“, prostřednictvím kterého budou nejdříve spolupracovat s Komisí o programu bezvízového styku pro všechny členské země ještě před dokončením dohod s jednotlivými státy EU. „Ty záležitosti, které spadají do kompetencí národních států budou diskutovány s národními orgány, zatímco ty, které se spadají do pravomocí EU, budou projednány s orgány EU,“ uvádí se ve společném prohlášení zástupců EU a USA.

Evropský komisař pro bezpečnost a spravedlnost Franco Frattini řekl: „Naši američtí přátelé akceptovali, že budou jednat s institucemi EU, když daná oblast bude spadat do pravomoci EU.“

Hlavní obavou Komise je, aby bilaterální dohody, které byly už podepsány s Českou republikou, Estonskem a Lotyšskem, nejen nepodkopaly jednotu EU, ale také neohrozily evropská pravidla o letecké bezpečnosti a ochraně dat.

Dosud byly uzavřeny tři dohody, které byly ze strany Evropské komise kritizovány a označeny za „nepřijatelné“, a to včetně povinného umístění ozbrojeného policisty na palubě transatlantických letů provozovaných americkými přepravci, nebo povinnost poskytovat další data o cestujících protiteroristickým orgánům USA, než je v současné době vyžadováno na základě dohody mezi EU a USA.

Zástupci EU a USA ale doufají, že jednání o celoevropském programu včetně vytvoření „Elektronického systému pro cestovní oprávnění“ (ESTA) budou ukončena do konce roku 2008. Program umožní všem občanům EU cestovat do USA bez víz v případě, že na Internetu před nástupem do letadla vyplní dotazník.

„To ovšem neznamená uzavření celé záležitosti,“ uvedl Chertoff. „Nakonec musí být splněny všechny standardy. Některé státy mají velmi blízko k jejich splnění a mohou je tak velice dobře splnit před koncem tohoto roku. Nemohu vám ale garantovat, že je splní každý stát,“ dodal ministr.

Washington bude pokračovat v jednání s dalšími devíti členskými zeměmi EU, které jsou v současné době vyloučeny z bezvízového styku se Spojenými státy. Jedná se zejména o Maďarsko, Litvu a Slovensko.