Teroristé, třeste se, dohoda o sdílení dat je na světě

Zdroj: Wikipedia Commons

Očekává se, že Evropský parlament dnes konečně schválí revidovanou dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií o výměně citlivých bankovních údajů, nazývanou také SWIFT. Ta uděluje americkým vyšetřovatelům teroristické činnosti zásadní nové pravomoci.

Předpokládá se, že velká většina poslanců zvedne ruku pro novou dohodu. Uzavře se tím jedna z nejžhavějších debat tohoto roku. Nové revidované znění dokumentu jasně podpořili už i poslanci EP ve výboru pro spravedlnost a vnitřní věci. Podle nich totiž upravený návrh vyhověl požadavkům, které se týkaly zejména ochrany občanských práv.

Právě kvůli nedostatku v této oblasti členové Parlamentu dohodu v únoru tohoto roku zamítli, a tak přinutili Komisi a členské státy EU opět zasednout za jednací stůl (EurActiv 12.2.2010).

Jediná parlamentní skupina, která je stále proti podpisu nové dohody, jsou Zelení, kteří se včera (6. července) ještě naposledy pokusili zvrátit názor svých kolegů v této otázce. Německý poslanec za zelené Jan Philipp Albrecht europoslance vyzval, aby počkali na lepší dohodu, neboť nový dokument je i navzdory ústupkům „předčasný“ a „ztíží zakotvování vysoké úrovně ochrany základních práv na mezinárodní úrovni“.

„EU vypadá, že je spokojena s nízkou úrovní ochrany v amerických zákonech, kde nezávislé soudce nahrazuje vůle vlády a všudypřítomný dohled je více žádoucí než individuální soudcovské rozhodnutí,“ dodal Albrecht.

Podle nové dohody se takzvaní „skrutátoři“ jmenovaní Evropskou unií stanou součástí operací pod taktovkou amerického ministerstva financí, jejichž cílem bude prověřovat finanční transakce lidí podezřelých z teroristické činnosti.

Ve střednědobém horizontu tento nový závazek „zajistí konec neindividualizovaných předávek údajů americkým úřadům“, řekl německý liberální europoslanec Alexander Alvaro, který je zároveň zpravodajem Parlamentu v této záležitosti. Zdroj z EP, který s EurActivem hovořil pod podmínkou anonymity, potvrdil, že Alvaro má právo být potěšen, protože Parlament získal ze strany Spojených států „obrovské ústupky“.

Co se stane dál?

Evropští socialisté, kteří nejvíce tlačili na revizi dohody, nový SWIFT ohodnotili jako úspěch. Řecký europoslanec Atavros Lambrinidis řekl, že namísto dohody SWIFT šité horkou jehlou, kterou chtěly docílit americká spolu s unijní exekutivou, je Parlament donutil k dojednání „dobré dohody“.

Tento dokument, ačkoliv není dokonalý, s sebou přinesl „nového, a velmi potřebného, ducha otevřenosti a spolupráce ve vztahu americké vlády vůči EU“, dodává. Podle řeckého člena Parlamentu je však zároveň klíčové i to, co bude následovat.

Podle dohody bude evropská policejní agentura Europol odpovědná za komunikaci a spolupráci s americkými úřady žádajícími bankovní údaje občanů EU. Lambrinidis se však domnívá, že Europol je na tuto úlohu špatně vybavený a bude proto potřebovat dodatečnou pomoc ze strany právních expertů, aby se zajistilo, že evropské zájmy budou chráněny v dostatečné míře.

„Europol je jen těžko ideálním orgánem EU, který má vykonávat revizi amerických žádostí o poskytnutí bankovních údajů,“ říká a dodává: „Doufám proto, že Komise najde cestu jak dosadit do Europolu osobu odpovědnou za dohled nad ochranou evropských údajů, která by dohlížela na počáteční žádosti o poskytování velkého množství dat. Přesně jako se nám podařilo zajistit jednoho ‚dozorce‘ z EU na americkém ministerstvu financí.“

Zneužití nových parlamentních pravomocí?

V širším kontextu politiky EU se liší názory na to, zda Parlament jednal obezřetně nebo pošetile, když tak okatě prezentoval své nové pravomoci, které mu vyplývají z nedávno schválené Lisabonské smlouvy. Podle té má EP právo rozhodovat o schválení mezinárodních dohod Unie.

Podle Lambrinidise Parlament zablokováním dohody a vyjednáním příznivějších podmínek „ukázal, že je vážným hráčem, který umí využít své pravomoci zodpovědně a efektivně“.

Evropská konzervativní skupina (ECR), které dominuje silně proatlantická britská Konzervativní strana, jež podporovala i původní dohodu SWIFT, se domnívá, že Parlament využil své pravomoci, jen aby se ukázal.

Zdroj z této skupiny pro EurActiv řekl, že Parlament „zneužil své nové pravomoci“ a dodal: „Je nešťastné, že se Spojené státy staly součástí tohoto experimentu.“ USA k debatě od začátku přistupovaly s velkou mírou dobré vůle a Parlament jim v tomto duchu neodpověděl, uvedl.

Mluvčí skupiny ECR pro oblast občanských svobod a britský europoslanec Timothy Kirkhope se přesto revidované dohody zastal a řekl, že ačkoliv „není dokonalá, ani my nežijeme v dokonalém světě“.