Slyšení o české žalobě na zbraňovou směrnici čeká unijní soud v březnu

© Shutterstock

Soudní dvůr EU se bude 5. března zabývat žalobou, kterou Česká republika napadla změny směrnice o zbraních z roku 2017, zakazující některé poloautomatické zbraně či určité typy zásobníků.

Změny směrnice schválily členské země EU a Evropský parlament v roce 2017. Deklarovaným cílem bylo zabránit teroristům ve vyzbrojování, či jim tuto činnost co nejvíce ztížit. Podle kritiků, kteří byli v Česku velmi hlasití a počítal se mezi ně například i tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec, ale přísnější pravila hlavně omezují legální držitele střelných zbraní, trh s takovými zbraněmi a výrazně zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu.

Česko v žalobě tvrdí, že směrnice je diskriminační a obsahuje ustanovení, která nejsou natolik přesná a jasná, aby majitelům zbraní umožnila znát jejich práva a povinnosti. Praha míní, že opatření neměla být přijata s oficiálním cílem odstraňování překážek na vnitřním trhu, neboť její důvody byly jiné.

„Skutečným cílem je harmonizace předpisů členských států v oblasti předcházení trestné činnosti a terorismu. K přijetí takových opatření však unijní zákonodárce nemá pravomoc,“ uvedla také ČR v žalobě, kterou žádá zrušení normy.

V březnu na slyšení představí strany sporu své argumenty, soud své rozhodnutí vynese až později.

Zbraňová směrnice EU: Od kritizovaného návrhu až po výsledný kompromis

Diskuse o zpřísnění evropské zbraňové legislativy se intenzivně vede již několik let. Jak bylo držení a nabývání střelných zbraní řešeno dříve a jaké změny přinesla zbraňová směrnice? Dozvíte se v podrobném přehledu.