Schengen se měnit bude, rozhodl summit EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Vrcholní představitelé EU a členských států na dvoudenním summitu, který probíhal závěrem minulého týdne v Bruselu, rozhodli, že schengenský prostor, v němž neplatí hranice, bude revidován. S detaily se ale musí počkat na Komisi, která definitivní návrh na úpravu celého mechanismu představí v září.

Pravidla pro fungování Schengenu, prostoru zahrnujícího 25 členských i nečlenských zemí EU (mapka), které se dohodly, že mezi sebou smažou hranice, doznají v brzké budoucnosti změn. Shodli se na tom vrcholní představitelé unijních institucí a členských států EU, kteří před víkendem jednali v Bruselu. 

Zatímco dnes lze kontroly na hranicích obnovit pouze za výjimečných okolností, při nichž je ohrožen veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost dané země – např. při významných fotbalových utkáních, kdy do země míří agresivní fanoušci, nyní to bude možné i tehdy, pokud se ukáže, že některý ze členských států není schopen plnit své povinnosti vyplývající ze schengenské dohody a nedokáže dostatečně chránit vnější hranici EU. V takovém případě by bylo možné rozmístit policejní jednotky i na vnitřní hranice. 

Evropská unie se dostala do této fáze diskuse kvůli přílivu imigrantů ze severní Afriky, který nebyly některé členské státy EU schopny kontrolovat – v této souvislosti se nejčastěji hovořilo o Řecku. 

Situace se ještě zhoršila v momentě, kdy na italské ostrovy ve Středozemním moři začali po tisících připlouvat uprchlíci nejdříve z Tuniska a pak i z dalších arabských zemí. Italská vláda jim v zoufalství rozdávala povolení, která umožňovala vycestovat do dalších zemí schengenského prostoru. Kvůli příbuzenským vazbám a znalosti francouzštiny si tito uprchlíci nejčastěji volili Francii. 

Zatím není jisté, zda o obnovení hraničních kontrol budou rozhodovat národní státy, nebo se bude jednat o celoevropské rozhodnutí, které vydá Brusel. 

Komise by s detailním návrhem na budoucí fungování celého mechanismu měla podle závěrů červnového summitu přijít v září. 

Obavy Rumunska a Bulharska 

Výsledky summitu ale trochu znepokojují Rumunsko a Bulharsko, země, které sice v roce 2007 vstoupily do EU, ale brány Schengenu zůstaly před nimi zatím uzavřeny (EurActiv 9.6.2011). 

Nizozemský premiér Mark Rutte, s nímž EurActiv hovořil, je přesvědčen o tom, že by kritéria pro posuzování, zda je členská země Schengenu schopná dostatečně chránit své hranice, byla rozšířena i o boj s korupcí a organizovaným zločinem, tedy o oblasti, s nimiž si Sofie s Bukureští téměř pět let od vstupu do EU stále neví rady. 

Podle něj schengenský prostor nemůže fungovat tak, jak by měl, pokud se bude v jeho členských zemích dařit korupci. 

Na druhou stranu ale odmítl, že by mezi závěry summitu a tzv. Mechanismem pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska a Maďarska (CVM), který byl aktivován při vstupu těchto zemí do EU a který jim pomáhá v reformním úsilí, existovala nějaká formální souvislost. 

„Rozhodnutí summitu s tím nemá nic společného, a já jim (Rumunsku a Bulharsku) řekl: věřte mi, nezavádíme zvláštní kritéria, abychom vám ztížili vstup do Schengenu. Máme tu CVM, v červenci vyjde monitorovací zpráva o vašem pokroku a v záři bude vaše přistoupení znovu na agendě Rady ministrů vnitra a spravedlnosti,“ nechal se slyšet nizozemský premiér. 

Na druhou stranu Rutte přiznal, že jeho země pozitivní zprávy od dokumentu neočekává. 

„Vím, že (Rumunsko s Bulharskem) tvrdí, že jsou připraveni. My si to ale nemyslíme. Počkáme si na výsledky červencové zprávy CVM,“ dodal.