Rumunsko a Bulharsko čelí kritice z Bruselu

Bulharský prezident Georgi Parvanov

Tyto dva nové členské státy EU čelí obvinění za nedostatečnou reformu soudního systému, nedostatečné potírání organizovaného zločinu a úplatkářství. Problematice jsou věnovány dva dokumenty – jeden pro Bulharsko a jeden pro Rumunsko.

Komise sice uznala, že k mírným zlepšením na poli reformy soudnictví a boje proti korupci došlo, ale stále nejsou dostatečné. Předseda Evropské komise prohlásil, že se tyto dva nové členské státy musí nyní posunout od přijímání nových zákonů k jejich implementaci.

Dokument týkající se Bulharska je velmi kritický. Komise zde hodnotila pokrok v šesti oblastech, které jsou vzájemně provázané:

Nezávislost a odpovědnost soudního systému: Zde došlo k výraznému pokroku díky přijetí Ústavního dodatku. Ke konečnému zhodnocení však může dojít až po dokončení všech kroků, především po založení nezávislého soudního inspektorátu.

  • Reforma soudního systému: K určitému pokroku došlo, je ale ještě příliš brzy na jeho zhodnocení.
  • Reforma a transparentnost soudnictví: k určitému pokroku došlo.
  • Boj proti korupci na vysoké úrovni: Pokrok je stále nedostatečný.
  • Boj proti korupci v lokální administrativě: Určitý pokrok byl zaznamenán.
  • Boj proti organizovanému zločinu: Na tomto poli je pokrok stále velmi nedostatečný.

Bulharsko podle Komise prokázalo dobrou vůli ke zlepšení, byly připraveny návrhy zákonů, akční plány a programy. Výsledek ale prokáže až implementace těchto zákonů a jejich správně používání v každodenní praxi. Dlouhodobá problematika, jako je organizovaný zločin a korupce vyžaduje vytvoření silných struktur k jejímu potírání. V Bulharsku v nedávné době docházelo k častým vraždám politiků z místních úřadů. Zatím však nedošlo k žádným obviněním ani k soudnímu stíhání. Boj proti úplatkářství je složitý už proto, že zatím není jasné, kdo je za něj odpovědný. Je-li to premiér, ministr vnitra, předseda nějakého vyšetřovacího orgánu nebo někdo jiný.

V případě Rumuska Komise posoudila situaci v oblasti financování zemědělství a bezpečnosti potravin, ale také v oblasti reformy soudnictví, a boje proti korupci. Komise došla i v tomto případě k závěru, že k jistému pokroku v napravování nedostatků došlo, ale opět je třeba důsledná implementace nových zákonů. Komise hodnotila tyto čtyři oblasti:

  • Reforma soudnictví: K určitému pokroku došlo.
  • Vytvoření agentury pro integritu: Na tomto poli došlo k výraznému pokroku, ale efektivita této agentury může být posouzena až po delší době.
  • Boj s korupcí na vysoké úrovni: Pokrok je stále nedostatečný.
  • Boj s korupcí na místních úřadech: Zde bylo zaznamenáno mírné zlepšení.

V případě Rumunska Komise také vyjádřila určité obavy z jeho politické nestability, která následuje po neúspěšném pokusu o odvolání prezidenta Traiana Basescu.

Evropská komise získala pravomoc pozastavit finanční dotace, které plynou do Rumunska (1,7 miliard eur) a Bulharska (661 milionů eur), pokud by tyto dvě země neprokazovaly dostatečnou snahu o zlepšení.