Pět členských zemí EU před soudem?

Pět členských zemí EU se bude zodpovídat před Evropským soudním dvorem z neinformování Evropské komise o přijatých opatřeních k implementaci směrnice týkající se hluku z leteckého provozu. Včera o tom rozhodla EK.

Rakousko, Finsko, Itálie, Německo a Lucembursko i přes upozornění Komise dosud neinformovaly o implementaci směrnice z roku 2002. Jejím cílem je sjednotit postup jednotlivých členských států EU při vyřazování nejhlučnějších letadel z evropských letišť, zejména z těch, která se nacházejí v blízkosti měst.