Přepišme Schengen, shodla se Francie s Itálií

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Cayambe.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy a italský premiér Silvio Berlusconi včera (26. dubna) vyzvali Brusel, aby otevřel debatu o možných změnách v dohodě, která zřídila bezhraniční schengenský prostor. Úpravy by podle obou politiků měly posílit roli členských států na úkor unijních institucí.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy se s předsedou italské vlády Silviem Berlusconim sešel v Říme u příležitosti pravidelně konané bilaterální schůzky (EurActiv 26.4.2011).

Agenda jednání byla dopředu jasná, setkání totiž zcela zastínily nedávné rozpory mezi oběma zeměmi kvůli přistěhovalcům, kteří od konce minulého roku houfně připlouvají k italským břehům ze severní Afriky a jimž italské úřady začaly udělovat dočasná povolení k pobytu. Ta je opravňují k tomu, aby využívali právo volného pohybu a vycestovali do dalších zemí tzv. schengenského prostoru, který stírá vnitřní hranice mezi všemi členskými státy EU kromě Irska, Rumunska, Bulharska a Velké Británie. K dohodě se navíc připojily i některé nečlenské země Unie – Island, Norsko a Švýcarsko.

Uprchlíci, kteří pocházejí převážně z Tuniska, se začali uchylovat zejména do Francie, kde mají již několik generací usazené příbuzné a známé a která je jim díky koloniální minulosti kulturně i jazykově blízká.

Paříž se ale jejich hromadného příchodu zalekla a pohrozila, že v krajním případě opětovně obnoví kontroly na francouzsko-italských hranicích (EurActiv 8.4.2011).

Opět hranice?

Sarkozy a Berlusconi proto na včerejším setkání v Římě podepsali dopis, který adresovali „evropskému prezidentovi“ Hermanu Van Rompuymu a předsedovi Komise Josému Manuelu Barrosovi, a vyjádřili v něm výhrady k současnému fungování schengenského prostoru.

Společně navrhli, aby bylo v budoucnu pro členy Schengenu snazší znovu zavést hraniční kontroly na jejich vnitřních hranicích. V současnosti může totiž stát k takovému opatření sáhnout pouze v případě vážného ohrožení veřejného pořádku a navíc musí brát v úvahu, že opatření má pouze dočasný charakter.

Reformě se nevyhneme

Dopis si vzal na mušku i nedávný návrh Evropské komise na zavedení tzv. hodnotícího mechanismu, který by sloužil ke kontrole uplatňování schengenského acquis.

Sarkozy se s Berlusconim shodli na tom, že je potřeba představit mnohem ambicióznější legislativní balíček, který by počítal s větším zapojením členských států.

Pokud chce Schengen přežít, musí být reformován, řekl novinářům francouzský prezident, který je přesvědčen, že v takovém procesu by se měl dát větší prostor národním ministrům vnitra.

Unie musí zároveň velmi obezřetně postupovat při rozšiřování schengenské dohody o nové signatáře, varoval Sarkozy, který měl na mysli zejména Rumunsko a Bulharsko, proti jejichž vstupu do Schengenu se v minulosti Francie opakovaně postavila (např. EurActiv 12.11.2010).

„Jestliže nespolehlivý stát kontroluje hranice s jinými zeměmi, co máme dělat?“ zeptal se.

Musíme odstranit díry v systému

Paralelně s francouzsko-italským summitem proběhla i tisková konference Komise, na níž evropská exekutiva dala najevo, že je diskusím o případných změnách v schengenské dohodě otevřena.

„Jsme uprostřed situace, kdy mezi dvěma členskými státy EU panují neshody,“ řekl mluvčí Komise Olivier Bailly. „Je třeba, abychom odstranili veškeré díry v systému,“dodal.