Nová protiteroristická opatření se zaměřují na internet

Komisař Franco Frattini; zdroj: Evropská komise

Podle nového návrhu, který Komise zítra zveřejnění, bude podněcování k teroristickému činu nebo poskytnutí návodu na výrobu bomby či zbraně prostřednictvím internetu považováno za trestný čin terorismu.

Zaměstnanci Evropské komise pracující pod jejím místopředsedou Francem Frattinim, který je zodpovědný za otázky svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, vypracovali návrh dokumentu, jenž se zaměřuje na modifikaci stávajících pravidel proti terorismu tak, aby brala v úvahu nebezpečí, které hrozí z případného zneužití internetu. Pozměňovací návrhy rozšiřují seznam činů, které se v současné době považují za trestné činy terorismu, o „veřejné provokace ke spáchání teroristického trestného činu“, „nábor“ a „výcvik k terorismu“.

Nyní seznam na evropské úrovni zahrnuje pouze „násilnou krádež“, „vydírání“ a „vytvoření falešných správních dokumentů“. Ve všech těchto případech může být dána nálepka teroristického činu pouze tehdy, když je akce provedena „za účelem spáchání teroristického činu“.

Nová opatření navrhovaná Komisí mají preventivní dimenzi. „Aby se nějaký čin stal trestně stíhatelným, není nutné skutečné spáchání teroristického činu“, upřesňuje Evropská komise v dokumentu, do kterého měl možnost EurActiv nahlédnout.

Nová pravidla se zaměřuje hlavně na internet. Dokument definuje web jako „jednu z nejdůležitějších podpor procesů radikalizace a náboru“. Označuje jej jako „virtuální výcvikový tábor“, neboť jej považuje za perfektní místo pro šíření teroristické propagandy a tedy ideální „doplněk indoktrinace a výcviku mimo síť“.

Zabránit takovéto rostoucí hrozbě je z politického hlediska naléhavé. EU musí s moderním terorismem a jeho novým fungováním bojovat s tím samým odhodláním a silou, jakou ukázala v boji s tradičním terorismem,“ říká se v návrhu.

Plán Komise naznačuje „větší použití existujících mechanismů v rámci směrnic o elektronickém ochodu a uchovávání dat“.

Návrh neobsahuje žádné nové povinnosti pro poskytovatele telekomunikačních služeb nebo operátorů. Nová opatření se nedotknou také evropského rozpočtu. Na druhé straně text zmiňuje „nepřímé náklady“ vztahující se k vyšetřování, která budou vedena při stíhání nových trestných činů.