MF prý porušuje evropské předpisy proti praní peněz

zdroj: Rada EU

Ministerstvo financí přichystalo návrh nového loterijního zákona, o němž by měla po několika odkladech jednat na konci června vláda. Podle nevládních organizací zákon nijak neřeší nelegální stav, který v České republice v oblasti hazardních her panuje. Protože prý ministerstvo porušuje také evropské právo, chystají se některé z nich podat žalobu k Evropské komisi.

V pondělí (14. května) uplynula lhůta, do které mělo ministerstvo financí napravit nezákonný stav, jenž podle řady názorů v České republice panuje v oblasti hazardních her.

Jak upozorňují nevládní organizace věnující se tomuto tématu, ministerstvo dlouhodobě porušuje zákon o provozování sázkových her, tzv. loterijní zákon. Jako povolovací a dozorový orgán prý totiž udělovalo povolení k provozu videoloterijních terminálů (VLT) a dalších podobných zařízení na dobu 10 let. Podle zákona by však tato doba měla být maximálně jeden rok.  

Ministerstvo prý také svévolně zvýšilo sázkové limity, když například v případě VLT umístěných v hernách umožnilo maximální sázku ve výši 1.000 Kč. Zákon přitom stanoví limit 5 Kč.

Kromě toho ministerstvo ignoruje obecně závazné vyhlášky obcí, které provoz VLT zakazují, sdělil EurActivu Aleš Ziegler, právník občanského sdružení Brnění, které se touto problematikou zabývá.

Zákon nic neřeší

Porušování zákona ze strany ministerstva potvrdil i posudek veřejného ochránce práv. Právě na jeho základě vláda v polovině března rozhodla, že do 14. května musí být tento stav uveden do souladu s právními předpisy. K tomu však podle zasvěcených pozorovatelů nedošlo.   

„Podle posledních informací, které máme k dispozici, se ministerstvo financí tímto usnesením řídit nehodlá,“ uvedl před týdnem Ziegler.

Namísto toho ministerstvo připravilo návrh nového loterijního zákona, jehož osudem by se měla na konci června zabývat vláda. Ta již projednávání této legislativy několikrát odložila.  

Podle nevládních organizací by nový zákon ve své navrhované podobě současný stav v podstatě legalizoval. Jak uvedl ředitel Transparency International ČR (TIC) David Ondráčka, zákon prý počet VLT ani další záležitosti neřeší a naopak umožňuje praní špinavých peněz.

Porušení evropského práva

TIC v březnu spolu s dalšími organizacemi upozornila, že stav v oblasti českého hazardu porušuje také právo Evropské unie.

„Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu,“ řekl EurActivu Aleš Ziegler.

Tato směrnice sice byla do českého právního řádu implementována tzv. zákonem o praní špinavých peněz z roku 2008 (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pozn. red.). Ten se však vztahuje pouze na kasina, zatímco další podniky podobného typu, tedy zejména herny, opomíjí.

Podle Brnění tak v ČR dochází k obcházení této směrnice, která mimo jiné požaduje, aby členské státy zajistily rozšíření této legislativy na všechny profese a kategorie podniků, které „provádějí činnosti, u nichž je zvláště pravděpodobné, že budou využity k praní peněz nebo financování terorismu.“

Na spojení hazardu s organizovaným zločinem a praním špinavých peněz, které může sloužit například k financování terorismu, poukázala i Bezpečnostní informační služba (BIS). NGOs upozorňují, že do příslušné kategorie podniků by měly vedle kasin spadat například i herny.

Český rekord

Podle Martina Šuby ze sdružení Brnění je tato situace vážná především kvůli velkému počtu hracích automatů a vysoké úrovni vsazených částek, kterými se Česká republika vymyká z evropských průměrů. „V letech 2007 až 2011 bylo v českých hernách vsazeno asi 370 miliard Kč, a to s nulovou daní,“ uvedl Šuba.

Ministerstvo financí sice uvedlo, že nedisponuje žádnou analýzou, která by tento stav potvrzovala, podle tvrzení nevládních organizací má však ČR v rámci EU doslova rekordní množství těchto zařízení na počet obyvatel.

„Jediným možným krokem je přijetí zákona, který srazí počet hazardních přístrojů na evropskou úroveň, tj. nejvýše na 10 % současného počtu přístrojů. Návrh ministerstva ale toto nijak neřeší, počty automatů nesnižuje,“ uvedl v březnové tiskové zprávě předseda občanského sdružení Občané proti hazardu Martin Svoboda.

Ministerstvo obvinění odmítá

Ministerstvo financí podle svého vyjádření „kategoricky odmítá“ názory, že nový zákon umožní praní špinavých peněz.

Novela zákona prý také nebude porušovat žádné právní předpisy EU. „Projednávání loterijního zákona bylo vládou prozatím odloženo právě proto, aby byl lépe ošetřen soulad s evropskou legislativou,“ uvedla Veronika Lukášová z tiskového oddělení ministerstva.

„Vláda jednání přerušila a pověřila ministra financí, aby do června pokračoval v konzultacích s Evropskou komisí. Chceme zde mít skutečně jistotu, že návrh není v rozporu s evropským právem," prohlásil po jednání vlády minulý týden také ministr obrany Alexandr Vondra (ODS).

Lukášová EurActivu dále sdělila, že ministerstvo považuje březnové rozhodnutí vlády za „vnitřně rozporné“, s čímž souhlasil i veřejný ochránce práv. Usnesení totiž ministerstvu ukládá, aby zpětně upravilo technické limity u již vydaných povolení, ale neukládá tuto povinnost do budoucna. Právě proto prý úřad přistoupil raději k vypracování nového zákona.

Jak již bylo zmíněno, zákon však podle NGOs problém praní špinavých peněz nepokrývá dostatečně. Situaci by mohla pomoci vyřešit Evropská komise, ke které se sdružení Brnění ve spolupráci s TIC chystá v nejbližší době podat na ministerstvo stížnost kvůli porušování evropského práva.