Kybernetická bezpečnost hlavním tématem summitů NATO a EU-USA

Kybernetická bezpečnost bude hlavním tématem summitu NATO i schůzky Evropské unie a Spojených států. První se koná v Lisabonu dnes (19. listopadu), druhá zítra (20. listopadu).

Lídři NATO posílí svoji vojenskou spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Představitelé EU a USA se na společné schůzce zaměří především na posílení ochrany citlivých údajů před rostoucím rizikem neoprávněného přístupu do důvěrných databází. 

„Když je téma zajímavé, vždycky se v kuchyni tlačí mnoho kuchařů,“ vyvrací nejmenovaný bruselský zdroj dohady o tom, že by evropsko-americká spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti nějakým způsobem kolidovala s pravomocemi NATO. 

Summit EU-USA

20. listopadu budou představitelé Evropské unie a Spojených států hledat způsoby, jak společně vzdorovat rostoucímu počtu bezpečnostních problémů, které ovlivňují občany na obou stranách Atlantiku. Jedná se o kybernetické útoky nebo kybernetický zločin obecně, ale i násilný extremismus nebo terorismus, píše se v poznámce z Evropské rady.

Americká administrativa bude zastoupena prezidentem Barackem Obamou a ministryní zahraničí Hillary Clinton. Evropskou delegaci povede stálý předseda Evropské rady Herman Van Rompuy, předseda Evropské komise José Manuel Barroso a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton.

Spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti zaštítí zvláštní společná skupina, která se bude zabývat jak vojenskými tak civilními aspekty problému.

„Vojenské aspekty jsou věcí velkého zájmu na obou stranách Atlantiku. Prozkoumáme především způsoby, jakými je možné centralizovat datové systémy. Díky tomu bychom mohli zvýšit ochranu údajů soukromých uživatelů i firem a také omezit výpadky signálu,“ vysvětlil představitel Evropské unie, který si nepřál být jmenován.

Více než polovina malých a středně velkých firem (SMEs) se musela potýkat s nárůstem bezpečnostních incidentů v roce 2009 a přibližně 40 % z nich si ztěžovalo na únik dat, uvedla firma zabývající se kybernetickou bezpečností McAfee.

Nejčastějšími terči tzv. malwaru (počítačových programů jako jsou viry nebo trojské koně) přesto zůstávají vlády a veřejný sektor. Podle firmy Symantec, která se zabývá vývojem antivirového softwaru, je jeden z 36 e-mailů zablokován jako nebezpečný.

Nedávno byl zaznamenán nový malwar Stuxnet, který je jako první „červ“ schopen proniknout do reálných a nejen virtuálních infrastruktur. Jeho terčem se staly především elektrárny.

Pro boj s touto rostoucí hrozbou navrhla Evropská komise v září tohoto roku novou směrnici, která má zvýšit postihy pro ty, kteří vytvářejí, používají nebo prodávají programy, jejichž účelem jsou kybernetické útoky.

Spojené státy používají k ochraně údajů tradiční nástroje svých informačních systémů. Podle amerického kybernetického velení je počítačový systém v Pentagonu kontrolován dvě stě padesát tisíckrát za hodinu, až šest milionkrát za den.                                                          

Summit NATO

Summit NATO začíná dnes (19. listopadu) a bude se věnovat množství bezpečnostních témat, včetně kybernetické bezpečnosti.

Lídři vojenské aliance budou pracovat na splnění strategických cílů, k nimž patří vypracování nástrojů včasného varování, které dokáží rozpoznat nebezpečí kybernetických útoků ve všech členských státech aliance.

Dlouhodobé cíle by měly zahrnovat vyslání expertních týmů do jakéhokoliv členského státu, který by byl terčem rozsáhlejšího kybernetického útoku nebo kterému by takový útok hrozil. Podle doporučení expertní zprávy NATO z letošního května by také měla být vybudována plně adekvátní soustava kapacit pro obranu před kybernetickými útoky zahrnující pasivní i aktivní elementy.“

Síly NATO právě dokončily třetí společné cvičení, při kterém odborníci simulovali množství útoků na citlivé virtuální infrastruktury. Díky cvičení bude možné vyhodnotit schopnosti aliance bránit se případným kybernetickým útokům.