Komise předloží kontroverzní legislativu o ekologických zločinech

Cílem nového návrhu je přimět členské státy, aby zavedly trestní postihy za nelegální vypouštění emisí škodlivých látek do ovzduší, vod a půdy a trestaly porušování ekologických zákonů.

Návrh nové směrnice, který má dnes představit komisař pro spravedlnost Franco Frattini, má přinutit členské státy považovat závažné přestupky proti životnímu prostředí za trestný čin s odpovídajícím postihem.

Podle Komise je „cílem zajistit, aby pro pachatele ekologických trestných činů v EU neexistovalo žádné útočiště“. Návrh vychází z klíčového rozsudku Evropského soudního dvora, který v září 2005 anuloval pokus členských států přesunout ekologickou kriminalitu do třetího pilíře EU – do oblasti mezivládní spolupráce.

Návrh s nejvyšší pravděpodobností rozvíří spory, jelikož to bude poprvé, kdy nějaká evropská norma zasahuje do suverenity členských států v oblasti trestního práva.

„Je to přesně jako v sovětském Rusku,“ prohlásil poslanec Nigel Farage, leader britské Nezávislé strany (UKIP), a označil iniciativu Komise za paternalistickou a arogantní.

Návrh Komise ovšem podpořila mluvčí britských konzervativců a poslankyně Evropského parlamentu Caroline Jackson, čímž naznačila obrat v tradičními postoji strany k evropským záležitostem.

„Představitelé EU by měli vytvořit jasný jednotný právní rámec, v rámci nějž by pachatelé ekologických trestných činů mohli být soudně stíháni ve všech 27 členských zemích,“ uvedla Jackson.

Dodala, že v dnešní době ne všechny členské státy považují porušení ekologických zákonů za trestný čin a to ani v případech, kdy jde o velmi závažné přestupky.

„Definice ekologického trestného činu se stát od státu značně liší,“ vysvětluje Komise, a v řadě z nich je úroveň sankcí nedostatečná.

Nová směrnice by za závažný trestný čin měla považovat nelegální emise nebezpečných látek do ovzduší, vody nebo půdy, nelegální přepravu a odkládání odpadu a protiprávní obchod s ohroženými druhy.