Evropská komise: webová stránka usnadní dědicům život

Včera (28. června) byla zprovozněna internetová stránka, která Evropanům, již zdědí majetek v cizí zemi, poskytne informace o tom, jaký právní řád použít. Dědické právo se totiž v každé členské zemi liší.

Evropská unie má 27 členských států a v každém z nich platí jiné dědické právo. Občan EU, který se rozhodne, že bude žít za hranicemi své rodné země, se může lehce ocitnout v situaci, kdy zdědí majetek a nebude si vědět rady, který právní řád lze v jeho případě uplatnit (tedy státu, ze kterého občan pochází, či státu, ve kterém žije). Někteří dědicové, kteří se chtějí vyhnout složité a zdlouhavé byrokracii, situaci řeší tím, že se svých dědických práv vzdají. 

Z toho důvodu se Konference notářství Evropské unie (CNUE) ve spolupráci s Evropskou komisi rozhodla, že zřídí internetovou stránku, na které budou dostupné veškeré informace, jež se týkají dědického práva ve všech členských zemí EU.   

Webová stránka, která je přístupná hned ve 22 evropských jazycích (navíc ještě v chorvatštině), funguje od včerejška (28. června) a snaží se poskytnout odpovědi na otázky, jež se týkají nejen teorie dědického práva, ale i praktických situací. Občan tak získá možnost dozvědět se, na jaké orgány se má v případě dědického řízení obrátit, ale i takové informace, které se týkají sepsání dědické závěti nebo výše dědických poplatků.  

„Pro ty občany, kteří žijí v jiném členském státě EU, není vždy jednoduché zjistit, jaké dědické právo se v jeho případě uplatňuje. S touto internetovou stránkou budou tito občané snáze informováni a budou tak schopni se domoci těch správných práv,“ prohlásila eurokomisařka Viviane Reding, která je zodpovědná za portfolio spravedlnost, základní práva a občanství. 

Podle informací Evropské komise žije v současné době mimo svou rodnou zemi asi 9 milionů Evropanů a každoročně na území EU proběhne na 450 tisíc mezinárodních dědických řízení, ve kterých jde přibližně o 120 miliard eur.  

Evropské instituce se již od loňského roku snaží dědická řízení s mezinárodním prvkem co nejvíce zjednodušit. Podle nařízení, které v říjnu 2009 navrhla Evropská komise, by lidé žijící v cizí zemi získali možnost požádat, aby byl jejich případ řešen na základě právního řádu jejich domovské země. Předešlo by se tak tomu, že soud domovské země a soud země, ve které má dědic trvalé bydliště, vynesou protichůdné rozsudky. 

Ministři spravedlnosti členských zemí na svém červnovém (4. června) zasedání v Lucemburku důležitost tohoto nařízení podtrhli. V současné době se nařízení nachází v Radě EU.  

Náklady na novou informační webovou stránku dosáhly 280 tisíc eur, z čehož 158.400 uhradila Evropská komise.