Evropská komise pokročila v přípravě na vydávání nových pasů s biometrickými prvky

Evropská komise schválila další z technických norem, na jejichž základě budou vydávány občanům EU nové pasy s biometrickými prvky jako je digitální fotografie nebo otisky prstů držitele cestovního dokladu.

Komise se problematikou zavádění biometrických prvků do cestovních dokladů obyvatel Unie zabývá na základě nařízení Rady z roku 2004, které jí dalo „mandát vypracovat technické normy, které jsou nutné pro implementaci biometrických prvků do pasů a dalších dokumentů vydávaných členskými státy, jejichž platnost je delší než dvanáct měsíců“. Toto nařízení se ale nevztahuje na průkazy totožnosti.

Hlavním důvodem pro zavádění biometrických prvků do cestovních dokladů je snaha vyhovět požadavku Spojených států. V případě, že občané členských zemí EU cestujících do USA nebudou po 1. říjnu disponovat pasy obsahující požadované údaje, představitelé Spojených států dali jasně najevo, že takovým osobám nebude umožněn vstup do země.

Rozhodnutí Komise se týká uchovávání dvou otisků prstů zabudovaných v čipu v cestovním dokladu. Protože se jedná o velmi citlivé informace, Evropská komise se rozhodla, že je bude chránit v rámci systému „Kontroly rozšířeného přístupu“, ke kterému mají přístup zatím pouze členské země Unie. EU patří mezi první na světě, kdo tento systém zavedl.

Místopředseda Evropské komise Franco Frattini, který nese odpovědnost za problematiku svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, uvedl: „Je to klíčový krok k mnohem bezpečnějším a spolehlivějším pasům. Jsem zejména pyšný na to, že EU je mezi prvními na světě, která vydává pasy s vysokou úrovní ochrany proti neoprávněnému přístupu, který zajišťuje „Kontrola rozšířeného přístupu“, zatímco současně dodržuje doporučení Mezinárodní civilní letecké organizace, aby byla zajištěna součinnost.“