Evropská komise chce zlepšit konzulární zastoupení svých občanů

V cestovních pasech občanů EU se mají podle návrhu Komise objevit informace o právu občanů na konzulární zastoupení v zahraničí. Komise také počítá s vytvořením „společných konzulátů“ v zemích, kde všechny členské země nemají svá vlastní zastoupení.

Souvislosti:

Občané EU učiní ročně 180 milionů cest mimo území Evropské unie.

Článek 20 Smlouvy o EU a Charta lidských práv EU zaručují každému občanovi Evropské unie cestujícímu do zahraničí právo na konzulární a diplomatickou ochranu v zemích, kde jejich země nemá vlastní zastoupení. Pomoc mohou v takových případech občané vyhledat na konzulátech jiných členských zemí EU, které v dané zemi sídlí.

Podle nedávného průzkumu Eurobarometru má však o této možnosti povědomí pouze 23% občanů Evropské unie.

Konzulární zastoupení je důležité v situacích, jako je vypuknutí válečného konfliktu nebo živelná pohroma, kdy může být pro občany jednotlivých členských států obtížné kontaktovat vlastní konzulární zastoupení. Má však velký význam i při řešení „běžných“ situací, kdy se občané ocitnou ve stavu nouze: ztráta cestovního pasu, okradení, uvěznění nebo zadržení.

Všech 25 států Evropské unie má konzulární zastoupení pouze ve třech zemích na světě: v Ruské federaci, Spojených státech a Číně.

Témata:

Komise včera zveřejnila konzultační dokument, který by měl práva evropských občanů na poskytnutí konzulární pomoci v zahraničí podpořit.

Ve své Zelené knize navrhuje několik opatření:

  • V cestovních pasech občanů EU by měly přibýt informace o právu občanů EU na konzulární zastoupení;
  • V zemích, kde jsou evropské státy zastoupeny jen v omezené míře by měly vzniknout „společné úřady“ – tyto úřady by měly vzniknout zejména v oblíbených turistických destinacích, například v karibské oblasti, v oblasti Indického oceánu, na Balkáně a v jižní Africe.
  • Mělo by dojít k zjednodušení procedur pro poskytování finanční pomoci občanům EU, kteří se v zahraničí ocitnou v nouzi.
  • Právo na konzulární ochranu se má vztahovat i na rodinné příslušníky evropských občanů, kteří jsou občany třetích zemí.

Komise má dále v úmyslu zahájit informačních kampaň – do vybraných cestovních kanceláří v EU mají být vylepeny plakáty, které budou o právech občanů v zahraničí informovat.

Stanoviska:

Podle Franca Frattiniho „musí adekvátní ochranu dostat více evropských občanů, kteří cestují, pracují a žijí mimo EU.“

Komisařka pro zahraniční otázky Benita Ferrero-Waldner uvedla: „Konzulární spolupráce je pro naše občany významná, pokud mají v zahraničí pocítit přidanou hodnotu EU, která je založená na spolupráci. Prostřednictvím rozsáhlé sítě svých zastoupení po celém světě je Komise připravena členské země dále podporovat, zejména v krizových situacích.“