Europoslanci zamítli nová nutriční značení na potravinách

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Ambro.

Europoslanci včera zamítli návrh, který by potravinářským firmám dal více možností, jak propagovat výrobky se sníženým obsahem tuku, cukru nebo soli. Sdružení na ochranu spotřebitelů jejich rozhodnutí přivítali – nové typy značení by prý byly pro spotřebitele matoucí.

Spotřebitelé jsou zvyklí na pultech obchodů nacházet potraviny se zdravotními a nutričními tvrzeními. „Nízkotučný“ jogurt nebo rostlinné tuky „s nízkým obsahem cholesterolu“ zná asi každý. Podle zdravotnických a spotřebitelských organizací mohou být ale některá taková tvrzení matoucí, neboť spotřebitel nemusí být schopen informace o nutričních údajích vyhodnotit.

Evropská legislativa ke zdravotním a nutričním tvrzením z roku 2007 z těchto důvodů zavedla pravidla, která potravinářské firmy nutí uváděná tvrzení doložit, a používání některých omezila.

V roce 2011 Evropská komise přišla s novelou, jež by výrobcům umožnila používat některá další tvrzení. Pokud by firma u konkrétního výrobku změnila recepturu, mohla by na obalu nově uvést, že produkt obsahuje např. o 15 % méně cukru, soli nebo tuků, než původní výrobek.

Návrh ale narazil v Evropském parlamentu. Europoslanci jej s podporou zdravotnických organizací a sdružení na ochranu práv spotřebitelů zamítli s tím, že by se spotřebitelé mohli mylně domnívat, že je takový výrobek zdravější.

Předseda europarlamentního výboru pro životní prostředí, zdraví a potravinovou bezpečnost, socialista Matthias Groote (S&D), výsledek hlasování přivítal.

„Těší mě, že Evropský parlament hájil zájmy uvědomělých spotřebitelů. Spotřebitelé musí být schopni potraviny při nákupu jasně porovnávat,“ uvedl. Podle současných pravidel může producent na výrobku uvést, že má „méně cukru“, ovšem pouze za předpokladu, že jej má o 30 % méně než srovnatelné výrobky.

Renate Sommer (EPP), parlamentní zpravodajka k nařízení o značení potravin, uvedla, že „nová tvrzení by spotřebitele mátla a producenti by je používali, jen aby zvýšili obrat“.

Francouzská lidovecká europoslankyně Sophie Auconie (EPP) ale nesouhlasí. „Evropský parlament se vždycky zasazoval o boj proti obezitě, o snižování obsahu cukru, soli, tuku, apod. v potravinářských produktech. Dnes ale zaujal nesrozumitelnou pozici a odmítl značení, které by potravinářský průmysl motivovalo jít směrem, který je dobrý pro zdraví spotřebitelů“.

Ani Evropskou potravinářskou asociaci FoodDrinkEurope, která je zastřešující organizací evropských potravinářských sdružení, rozhodnutí parlamentu nepotěšilo. Spotřebitelé se podle ní nedozví, že firma výrobek z nutričního hlediska vylepšila.

Prezident asociace Jesús Serafín Pérez uvedl, že poslanci „potravinářským firmám, které se dobrovolně snaží receptury vylepšovat s ohledem na chuť spotřebitelů a veřejné zdraví, podali hořkou pilulku‘“.

Komise ve svém návrhu z června 2011 doporučila rozšířit zhruba desítku nutričních tvrzení, jako je například „méně tuku“, „bez tuku“ nebo „bez cukru“, o nová tvrzení. Pokud by návrh prošel, výrobci by mohli uvádět, že cukru, soli nebo tuku je ve výrobku o x % méně.

Návrh Komise zdůvodnila potřebou zvýšit konzistentnost a odstranit byrokratické překážky, a motivovat tak potravinářské firmy k inovacím.