Euronovela proti praní špinavých peněz vstupuje dnes v platnost

Schvalování novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon č. 61/1996 Sb.) trvalo v Poslanecké sněmovně PČR rekordních 343 dní. Novela nabývá dnes účinnosti.

Koncem roku 2001 byla směrnicí č. 2001/97/ES zásadně novelizována směrnice Rady Evropských společenství č. 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz. Česká republika byla proto nejprve na základě asociační dohody z roku 1993 a poté na základě Smlouvy o přistoupení České republiky k EU z 16. dubna 2003 povinna harmonizovat své právní normy v této oblasti nejpozději k datu vstupu, tj. do 1. května 2004.