EU připravuje strategii na potírání zločinu a terorismu

Evropská komise chce zlepšit sledování toku trestně nabytých peněz. Podle plánu uveřejněného v pondělí (22. listopadu) by k tomu měly přispět nové pravomoci, které umožní veřejným činitelům zadržet majetek a zablokovat bankovní účty zločinců a teroristů.

Komisařka pro vnitřní záležitosti Cecilia Malmström příští rok představí sérii návrhů, jak „zajistit rychlé a účinné zadržení a propadnutí výnosů z trestné činnosti.“

Současný právní rámec pochází z roku 2001. Podle něj se členské státy mohou samy rozhodnout, co učiní s penězi pocházejícími z trestné činnosti, jen pokud sporná částka nepřesahuje 4.000 eur. V opačném případě jsou povinny je zabavit.

Jestliže výnosy ze zločinů nemohou být zadrženy, podle evropského práva může „být majetek zabaven (…), i na základě žádosti o výkon cizího rozhodnutí (žádost jiného členského státu).“

Zajistit konfiskaci majetku bylo prozatím přesto složité, především mimo státní hranice. Zločinecké organizace jsou tradičně velmi úspěšné v nahrazování svých vůdců. Mnoho z nich je navíc schopno pokračovat ve své činnosti i z vězení. 

Právě zabavení majetku však zločince a teroristy výrazně zasáhne. Zadržení majetku a finančních prostředků získaných na základě trestné činnosti proto má klíčový význam.

Praní špinavých peněz

Boj proti organizovanému zločinu nezahrnuje pouze zabavení trestně nabytého majetku, ale také odhalování zákonného podnikání, které pomáhá nezákonné peníze „vyčistit“.

K praní špinavých peněz jsou tradičně využívána kasina nebo noční podniky, kde je velmi obtížné vysledovat tok peněz. Zasažena jsou však také odvětví jako obchod s nemovitostmi. Nepříznivým důsledkem je, že prané peníze tlačí ceny nad skutečné hodnoty a vytváří nebezpečné finanční bubliny.

Pro účinnější potírání těchto aktivit chce Brusel změnit současná pravidla. Nová opatření by měla usnadnit vysledování toku peněz i určení jejich skutečného vlastníka.

„EU by měla zvážit, jak upraví svoji legislativu proti praní špinavých peněz. Pokud by umožnila identifikovat vlastníka firmy, zlepšilo by se sledování nezákonného majetku,“ píše se ve zprávě Evropské komise.

V současnosti je klíčovou evropskou legislativou v této oblasti směrnice z roku 2005 „o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu“. Právě ta by měla být upravena do účinnější formy. 

Není vyloučeno, že se proti již třetí revizi této směrnice zvedne vlna odporu, tak jako při jejím druhém přepracovávání v roce 2005. Při dlouhých jednáních v Parlamentu byla směrnice napadána pro údajné porušování soukromí a ochrany osobních údajů. Vyvstala tak otázka, jaké informace by měly být vyžadovány při bankovních převodech.

K Evropském programu proti financování terorismu

Brusel uvažuje o vytvoření Evropského programu na sledování financí, které patří teroristickým skupinám. Mělo by jít o obdobu amerického programu na sledování financí sloužících terorismu (Terrorist Finance Tracking Programme, TFTP).

Evropská komise již uvedla, že první návrhy obdobného nástroje zveřejní v roce 2011. „Navrhne celoevropský postup na zmrazení majetku jedinců nebo skupin podezřelých z terorismu a aktivních v EU,“ uvádí zpráva Komise.

Jako preventivní opatření by měla být v rámci boje proti terorismu zavedena „síť komunitních pracovníků, právníků, akademiků a dalších, kteří budou diskutovat o nejúčinnějších způsobech jak objevit a zakročit proti radikalizaci a indoktrinaci vedoucí k teroristickým činům,“ píše se ve zprávě.

Evropská síť pro informovanost o radikalizaci by měla sídlit ve všech členských státech. Podle Komise by měla být spuštěna již příští rok.

Brusel dále podněcuje ke společnému evropskému postupu pro „zvýšení bezpečnosti pozemní dopravy“. Návrhy v této oblasti jsou očekávány také příští rok.