EU chce posílit svou migrační politiku

Komise včera zveřejnila sdělení s názvem „Globální přístup k migraci – rok poté“. Tento dokument obsahuje kroky k posílení společné politiky ve vztahu k migrantům z třetích zemí.

Souvislosti:

EU přijala strategii nazvanou „Globální přístup k migraci“ vloni v prosinci. Ta podle Komise představuje první krůček ke skutečné evropské migrační politice.

V uplynulém roce byla v rámci této strategie uskutečněna řada opatření:

  • Zahájení společných přímořských operací ve Středozemí a v oblasti Atlantiku, kde hraje roli koordinátora agentura FRONTEX.
  • Prohloubení spolupráce národních styčných důstojníků pro imigraci v Africe.
  • Vytvoření sítě styčných důstojníků pro imigraci, která pokrývá hlavní cesty, jimiž imigranti do Evropy přicházejí.
  • Příspěvek EU k diskusi o migraci na půdě OSN a přijetí společného stanoviska EU k migraci
  • Posílení spolupráce s vybranými zeměmi v Africe.

Témata:

Evropská komise odůvodňuje další kroky k posílení společné migrační politiky rostoucími migračními tlaky. Hlavním principem má být přitom solidarita členských států, spolupráce s třetími zeměmi a respektování lidských práv migrantů.

Komise ve svém sdělení navrhuje posílit dialog s Afrikou a zahájit „Program pro migraci a rozvoj“. Hlavním cílem tohoto programu je zaměřit se na tvorbu pracovních míst ve třetích zemích v odvětvích, která jsou náročná na lidskou práci a odkud je také největší odliv migrantů do Evropy.

K dalším návrhům patří vytvoření mezinárodních platforem pro spolupráci v otázkách migrace a rozvoje. Ty by měly posílit účinnost členských zemí EU a mezinárodních organizací v oblasti migrace.

Komise dále navrhuje do globálního přístupu EU více zahrnout také otázky legální migrace a integrace legálních migrantů na území členských států. Přitom musí být respektovány kompetence členských států a evropských institucí. V rámci tohoto přístupu by podle Komise mohly být spuštěny evropské portály mobility, které by lidem z Afriky poskytly informace o dostupných pracovních místech a pomohly lépe sladit nabídku s poptávkou.

Boj s nelegální imigrací by měl zůstat podle Komise i nadále prioritou. Počátkem roku 2007 má být navržen systém sankcí proti zaměstnavatelům, kteří nelegálně zaměstnávají nelegální migranty. V této souvislosti má být posílena síť národních styčných důstojníků. EU podpoří národní státy při vytváření a implementaci programů pro dobrovolný návrat migrantů, případně pro jejich nucenou repatriaci.

Stanoviska:

Sdělení, které dnes Komise vydala, podle místopředsedy Komise a komisaře pro spravedlnost a bezpečnost Franca Frattiniho „posiluje globální přístup EU k migraci a navrhuje nové a konkrétní iniciativy, které pomohou k lepšímu řízení migrace.“

„Musíme tak ale činit ve spolupráci se sousedními zeměmi, zejména s africkými státy, abychom zajistili jednotný přístup k migrační a rozvojové politice, která vytvoří atraktivní příležitosti pro domácí země migrantů a omezí tak jejich touhu po migraci. Musíme bojovat proti nelegální migraci a obchodu s lidmi, mimo jiné i proto, abychom zabránili hrozivému zneužívání a ztrátě lidských životů, ke kterým tak často dochází,“ dodal komisař.