Boj o Google Books pokračuje

Společnost Google včera (18. února) podstoupila další část právního boje s řadou mocných protivníků. Předmětem sporu je dohoda, která by vyhledávač Google oprávnila digitalizovat všechny anglicky psaná díla publikovaná v USA, Kanadě, Velké Británii a Austrálii.

Včera proběhlo soudní slyšení společnosti Google a 21 odpůrců smlouvy (tzv. Google Books Amended Settlement), kterou vloni Google podepsal se zástupci vydavatelského průmyslu (EurActiv 16.11.2009). Mezi odpůrci jsou například Francie a Německo nebo také společnosti Amazon či Microsoft.

Podle kompromisní dohody v hodnotě asi 125 milionů dolarů mezi Googlem a americkou organizací zastupující autory knih (American Authors Guild) má Google vytvořit neziskovou organizaci práv knižních autorů (tzv. Book Rights Registry – BBR).

Tato organizace bude spravovat databázi autorských práv k jednotlivým dílům (nebo jejich částem). BBR bude také rozhodovat spory mezi držiteli autorských práv a v neposlední řadě bude shromažďovat a následně rozdělovat finance, které získá od internetových uživatelů.

Pokud soudce Denny Chin smlouvu schválí, pak bude moci Google na internetu zveřejňovat publikace s různou mírou přístupnosti (některé zdarma, některé za poplatek). Elektronická knihovna Google Books v současnosti obsahuje asi 12 milionů svazků.

Představitelé vydavatelských společností tvrdí, že Google dosáhl dohody s organizací autorů jen díky tomu, že měla American Authors Guild finanční problémy.

Soudce Chin, který je známý tím, že poslal finančního podvodníka Bernieho Madoffa na 150 let za mříže, je podle pozorovatelů smlouvě nakloněný. Chin je ale pod tlakem amerického ministerstva spravedlnosti, které si přeje, aby smlouvu zamítl. Během včerejšího slyšení soudce nerozhodl a konečný verdikt odložil.

Pečlivé přezkoumání Book Rights Registry

Kontroverzní dohodu mnozí chápou jako milník, který může knižní průmysl posunout ještě hlouběji do digitální éry. Kritici namítají, že případné schválení smlouvy by posílilo už tak vedoucí postavení Googlu na trhu s digitálními knihami.

Původně smlouva nebyla nijak geograficky omezena. Po námitkách francouzské a německé vlády se ale Google rozhodl omezit platnost smlouvy pouze na anglicky psané knihy z USA, Kanady, Velké Británie a Austrálie.

Podle smlouvy by měl Google právo začít skenovat knihy, na které se autorské právo sice vztahuje, ale jejichž autor je neznámý (tzv. osiřelá díla), a knihy, k jejichž skenování dal svolení sám autor. Podle odpůrců smlouvy ale autoři nemusí vždy vědět, že jejich dílo bude oskenováno. Google ale trvá na tom, že smlouva autorská práva ošetřuje dostatečně, protože jednotliví autoři budou moci od smlouvy v případě nespokojenosti odstoupit.

EU proti plánu na vznik BBR

Evropští autoři a nakladatelé protestují proti faktu, že se můžou bez vlastního vědomí dostat na seznam knih určených k digitalizaci. „Neexistuje žádný efektivní mechanismus, který by umožnil nakladatelům zjistit, jestli se na jejich knihy smlouva vztahuje,“ uvedl k tomu pro EurActiv mluvčí Federation of European Publishers (FEP).

„Z pohledu Komise diskuze o této smlouvě znovu potvrzují, že je nutné v EU rychle najít způsob jak vyřešit digitalizaci a následné zveřejnění děl (ať už jsou v kterémkoli jazyce), na která se vztahuje autorské právo. Zároveň je nutné dodržet evropské právo a principy, zejména pak autorské právo a antimonopolní zákony,“ stojí ve stanovisku bývalé eurokomisařky pro média a informační společnost Viviane Reding.

Reding nicméně prohlásila, že BBR nebude předlohou pro evropský ekvivalent. Minulý rok Reding naznačila, že práce na evropském registru, který ponese název ARROW, už začaly. Zároveň ale podpořila spolupráci mezi Googlem, národními knihovnami a Europeanou (celoevropská internetová knihovna), což má podle ní zabránit vzniku monopolu v této oblasti.

V současnosti je podle FEP vznik sítě databází „osiřelých děl“ v počáteční fázi. „ARROW bude poskytovat jednotlivým knihovnám nebo třeba Googlu jasné informace o právním statusu děl,“ dodal mluvčí FEP. Tím uživatelé získají cenné informace o autorských právech k jednotlivým dílům.