Bezpečná Evropa se stala motem německého předsednictví

imigrace, imigranti

Německý federální ministr vnitra Wolfgang Schäuble na středeční tiskové konferenci v Berlíně představil plán „Bezpečný život v Evropě“, který se zabývá potíráním zločinu uvnitř hranic Evropské unie.

„Naše politika se zaměřuje na zájmy občanů.  To je také důvod, proč jsme se během našeho předsednictví rozhodli posílit praktickou spolupráci v oblasti evropské bezpečnostní politiky“, prohlásil Wolfgang Schäuble během tiskové konference. „I když jsme již dosáhli značného pokroku, stále musíme čelit hlavním bezpečnostním výzvám současné Evropy. Mezinárodní terorismus, organizovaný zločin a ilegální imigrace stále více ohrožují naši bezpečnost. Především v oblastech, ve kterých evropský občan očekává efektivní řešení ze strany Evropské unie.“

V boji proti těmto hlavním „výzvám“ má podle německého předsednictví dopomoci především Europol, který by získal více pravomocí a také by byl začleněn do právního rámce EU. V budoucnosti by tak byl zodpovědný za potírání všech typů přeshraničního zločinu, do jeho aktivit by se společně zapojily policejní složky z různých členských států.

Předsednictví se zaměřilo také na spolupráci mezi členskými státy ve sdílení informací o trestních věcech, stíhání, atd., aby zločinci neměli šanci uniknout spravedlnosti pouhým překročením hranice sousedního státu. Smlouva z Prüm o boji proti terorismu, přeshraničnímu zločinu a ilegální imigraci z roku 2005, kterou podepsalo sedm členských států, by mohla dát kriminalistům možnost přístupu k databázím DNA a otisků prstů i v jiných státech EU.

Dalším zájmem německého předsednictví je odkrývání teroristických sítí na internetu, analýza internetových stránek užívaných teroristickými organizacemi („Check the Web“).

Rozšíření Schengenského prostoru na nové členské státy, které vstoupily do EU 1.5.2004, je další přední prioritou. Nové členské země by měly vstoupit v co nejratší době do systému „SISOne4All“, než bude vyvinuta nová generace zastaralého systému SIS. S tím souvisí také posílení evropské agentury FRONTEX, která má za úkol řízení vnějších hranic EU. V budoucnosti by mělo více společných týmů pohraničářů z různých zemí EU hlídat hranice na nejvíce vytížených hraničních přechodech a na místech, kde dochází k častým ilegálním přechodům hranic. Za účelem boje proti ilegální imigraci se bude německé předsednictví zabývat reformou společné vízové politiky, aby byla spolupráce mezi členskými státy ještě těsnější, než tomu bylo doposud. Bude pracovat na zavedení Vízového informačního systému (VIS), který umožní zaznamenávat a porovnávat data žadatelů o víza, a to včetně fotografií a otisků prstů.

V rámci bezpečnostní politiky německého předsednictví se objevuje také zvýšený důraz na spolupráci se třetími zeměmi, především USA a Ruskem. Měly by být posíleny například strategicky důležité transatlantické vztahy . Boj proti mezinárodnímu terorismu může být podle německých představitelů efektivní jedině cestou spolupráce.

Celkově se německé předsednictví zaměřilo na upevnění spolupráce a komunikace mezi členskými zeměmi EU. Spolupracovat by měly v oblasti ochrany vnějších i vnitřních hranic, potírání domácího i mezinárodního zločinu, v otázkách zahraniční politiky, integrace imigrantů, a také v upevnění vnitřního trhu mobility pracovníků.

Setkání ministrů spravedlnosti a vnitra členských států proběhne v Drážďanech 14. – 16. ledna 2007.