Americká víza rozdělují Evropu

Zástupci EU a USA, kteří jsou odpovědní za oblast spravedlnosti, se dnes sejdou k jednání, aby se pokusili překonat zablokování rozhovorů ohledně zrušení vízové povinnosti pro cestující z EU. Schůzka přichází v době, kdy Spojené státy bilaterálně jednají s několika novými členskými zeměmi Unie. Evropská komise to považuje za podkopání vyjednávací síly EU.

Komisař zodpovědný za otázky spravedlnosti a bezpečnosti Franco Frattini uvedl, že doufá, že rozhovory se Spojenými státy budou probíhat dostatečně rychle, aby zrušení víz pro všech 27 členů EU bylo schváleno na summitu EU-USA v červnu a mohlo být zavedeno do konce roku 2008.

Pro většinu nových členských zemí – všechny kromě Slovinska jsou vyjmuty z bezvízového programu USA – tato snaha ale přichází příliš pozdě. Tvrdí, že Evropská komise neučinila téměř žádný pokrok, a nyní usilují o uzavření dohod se Spojenými státy na bilaterální bázi.

Minulý měsíc Česká republika jako první země EU podepsala takovou bilaterální dohodu, což bylo velice silně kritizováno představiteli EU. Zástupci Unie zůrazňovali, že tento krok podkopal společnou politiku Unie v oblasti společných víz.

Navzdory hrozbám právní žalobou a požadavkům na členské státy, aby neuzavíraly jakékoli další dohody, dokud neproběhne schůzka představitelů EU-USA 13. března, Komise a slovinské předsednictví nebyly schopny zabránit dalším zemím, aby nenásledovaly příkladu České republiky. Estonsko a Lotyšsko včera (12. března) se Spojenými státy podepsaly dohodu, Maďarsko, Litva a Slovensko by tak měly učinit do konce tohoto měsíce.

„Není tam nic, co by nebylo v souladu s pravomocemi EU,“ prohlásil americký ministr pro vnitřní bezpečnost Michael Chertoff v souvislosti s podepsáním dohody s Estonskem a obviněním ze strany EU, že tyto bilaterální dohody porušují evropské právo.

Setkání velvyslanců při EU 12. března bylo přinuceno uznat, že „dvojkolejný“ přístup bude nyní nejlepší cestou vpřed. Komise získá mandát k vyjednání dohody platné pro celou EU, zatímco novým členským zemím bude povoleno pokračovat v bilaterálních jednáních. Bylo ale také dohodnuto, že „memoranda, která byla už podepsaná a která budou podepsána dalšími členskými zeměmi, by neměla být považována za operační dokumenty, [ale] spíše za politické“, uvedl Frattini.

U zemí, které podepsaly bilaterální dohody, nedojde k okamžitému zrušení cestovních víz pro jejich občany, ale Washington slíbil zjednodušení přístupu do USA, pokud země splní určité bezpečnostní požadavky jako poskytování dalších informací o transatlantických cestujících či povolení, aby ozbrojení policisté mohli být na palubě letadel amerických společností, které operují mezi jejich zemí a USA.

Tyto požadavky jdou mnohem dále, než stanoví dohoda o záznamech o cestujících, která byla uzavřena mezi EU a USA v červnu 2007 a která leteckým společnostem ukládá poskytovat americkým úřadům určité množství osobních dat o transatlantických cestujících.

Ministr vnitra ČR pro ČTK v souvislosti s dnešním jednáním řekl, že „ministři dnes konstatovali, že země, které nepřijmou systém biometrických pasů požadovaných Američany, nebudou moci být ani zařazeny do bezvízového styku s USA“. Za výhru České republiky podle ČTK považuje, „že země EU mohou postupovat samostatně“. „Samostatné vyjednávání Prahy s Washingtonem se tak ukázalo jako správné, přičemž jde o postup, který nikoho neomezuje a který je v souladu s evropskou legislativou,“ dodal ministr.