Van Rompuy: Musíme řešit nezaměstnanost mladých lidí

zdroj: Evropská rada.

Jedním z nejvážnějších problémů EU je v současnosti vysoká nezaměstnanost mladých lidí. Ta výrazně vzrostla v důsledku krize hlavně na jihu Evropy, bojují s ní ale i ostatní státy. Představitelé členských zemí EU by se proto měli otázkou zabývat na příštím červnovém summitu. Vyzval je k tomu předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.

Od roku 2007 stoupla nezaměstnanost mladých lidí v EU téměř o deset procent a nyní sahá v průměru k 24 %. V Unii je tedy zhruba 7,5 milionu mladých bez práce a EU se s tím snaží něco dělat.

Evropská komise koncem loňského roku navrhla vytvoření tzv. systému záruk pro mladé. Ten má být hlavním nástrojem pro boj s vysokou nezaměstnaností lidí ve věku 15 – 24 let. Záruky by měly lidem mladším 25 let do čtyř měsíců od ukončení vzdělání nebo ztráty zaměstnání zajistit další vzdělání, novou práci nebo stáž.

Systém záruk by měl mít k dispozici speciální fond financovaný z Evropského sociálního fondu a kohezní politiky. V návrhu rozpočtu EU mu představitelé členských zemí přisoudili 6 miliard eur, které budou k dispozici mladým nezaměstnaným v regionech, kde jejich podíl přesáhne 25 %. Přestože o návrhu víceletého rozpočtu v současnosti probíhají jednání mezi Radou a Evropským parlamentem (EurActiv 17.5.2013), dá se předpokládat, že prostředky na záruky pro mladé zůstanou přinejmenším zachovány.

Návrh na jejich vytvoření totiž většina europoslanců podporuje, sociálně-demokratická frakce pak částku 6 miliard eur považuje za příliš nízkou. „Ztracenou generaci mladých lidí v důsledku krize si Evropa nemůže dovolit, protože sociální dopady by byly skutečně nedozírné,“ říká k tématu europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová (S&D). Výše prostředků, které jsou zárukám v současném návrhu rozpočtu vyčleněny, ale vzhledem k rozsahu tohoto problému prý není dostatečná.

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci také minulý měsíc navrhl rozšíření původního návrhu Komise. Iniciativa pro zaměstnanost mladých by se tak podle europoslanců měla vztahovat na mladé absolventy až do 30 let a přístup k prostředkům speciálního fondu pro mladé by měly mít regiony, kde byla v roce 2012 nezaměstnanost mladých vyšší než 20 %.

Červnový summit EU

Na konci února podpořili systém záruk také ministři sociálních věcí členských států na Radě EU (EurActiv 1.3.2013), jde však pouze o politickou dohodu. Cílem Evropské komise je, aby záruky začaly fungovat už od ledna 2014. I proto by se nezaměstnanost mladých měla stát stěžejním tématem příštího summitu EU, který se bude konat v červnu.

Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy k tomu vlády členských zemí vyzval v dopise z konce minulého týdne. Na červnovém setkání by podle něj mělo být dosaženo zásadního pokroku v boji s nezaměstnaností mladých, která se dle Van Rompuye stala jedním z nejvíce naléhavých témat ve většině členských států.

„Červnová Evropská rada bude příležitostí k mobilizaci snah na všech úrovních k jednomu společnému cíli: dostat mladé motivované lidi zpět do práce nebo ke vzdělání,“ píše v dopise Van Rompuy. Je prý proto potřeba dát mladým záruku, že do čtyř měsíců získají stáž, práci nebo možnost dalšího vzdělání. Předseda Evropské rady také zdůraznil, že přípravné práce musí být dokončeny nejpozději na říjnovém summitu EU, aby iniciativa mohla začít plně fungovat od ledna 2014.

Nezaměstnanost mladých lidí totiž v současnosti dosahuje rekordních úrovní. Značně se ale liší napříč státy i regiony. Ve Španělsku či Řecku nemá práci více než polovina lidí do 25 let. Problém se ale týká i většiny ostatních zemí. V 18 z 27 členských států jsou regiony, kde nezaměstnanost mladých převyšuje 25 %.

Na potřebě řešit vysokou nezaměstnanost mladých panuje v EU víceméně široký konsensus. Myšlenku záruk pro mladé lidi ale kritizuje třeba europoslanec za ODS Milan Cabrnoch (ECR). „Je to nám dobře známé ‚právo na práci‘, neboli vytváření umělých a nepotřebných pracovních míst. Evropská unie prostě nemůže mladé lidi zaměstnávat nebo to někomu nařizovat jenom proto, aby byli zaměstnáni,“ řekl nedávno EurActivu.