Sociální otázky patří do hlavní agendy portugalského předsednictví

Manuel Lobo Antunes, portugalský ministr pro evropské záležitosti; zdroj: Evropská komise

Deset let poté, co byla odstartována Evropská strategie zaměstnanosti, označilo portugalské předsednictví pracovní místa a sociální záležitosti za své největší priority.

V portugalském městě Guimarães proběhne neformální setkání ministrů členských zemí EU, kteří mají na starosti sociální otázky. Portugalský ministr pro zaměstnanost a sociální solidaritu José Vieira da Silva by měl na této schůzce promluvit o důležitosti sociální dimenze Lisabonské strategie. Vláda předsednické země opakovaně vyjádřila své přesvědčení, že „Evropa musí být mnohem více než pouhý otevřený trh“.

Když předsednictví na konci června předložilo své priority, ministr pro evropské záležitosti Manuel Lobo Antunes zdůraznil, že „nezaměstnanost je jednoznačně nejběžnějším problémem v evropských zájmech“. A dodal: „Posílení sociálního pilíře Lisabonské strategie se postupně ukazuje jako priorita, kterou bychom chtěli nadále prosazovat během našeho předsednictví“.

Zástupci portugalského předsednictví se svými německými a slovinskými protějšky se 5. července setkají s představiteli organizace Social Platform, která zastřešuje nevládní neziskové organizace činné v sociální oblasti. Schůzka by měla trvat přibližně dvě hodiny. Poté by měla být zahájena diskuse s evropskými sociálním partnery. Následující den budou ministři odpovědní za otázky zaměstnanosti a sociální záležitosti jednat o prioritách portugalského předsednictví v sociální oblasti:

  • Sociální odpovědnost, včetně boje proti chudobě, bude zdůrazněna jako cíl EU. Portugalská vláda se domnívá, že tato otázka bude mít velký vliv na „vnímání institucí EU našimi občany“. Tento cíl zahrnuje také boj za rovnost mezi muži a ženami.
  • Zaměstnanost a imigrace: Portugalsko už oznámilo zahájení diskusí o „realističtějším“ přístupu k legální migraci, aby se mohla vyřešit krize nedostatku pracovních sil.
  • Flexikurita a Evropská strategie zaměstnanosti. Portugalské předsednictví chce posílit integraci evropského sociálního modelu do Lisabonské strategie. V praktických otázkách se diskuse zaměří na udržitelnost služeb sociální ochrany.
  • Kvalifikace a zaměstnanost mladých lidí a starších občanů. Předsednictví uznává důležitost dobrých dovedností na začátek a celoživotního vzdělávání, aby bylo možné konkurovat na globálních trzích.
  • Rovnováha pracovního a soukromého života. Portugalsko bude stavět na „Alianci rodin“ iniciované německým předsednictvím, aby se usnadnilo skloubení pracovního a soukromého života, zejména žen, rodičů a těch, kteří se starají o postiženého člena rodiny.
  • Pracovní právo, zejména zdraví a bezpečnost práce a ochrana pracovníků. Od portugalského předsednictví se očekává, že podpoří agendu „dobré práce“.

Fintan Farrell, ředitel Evropské sítě proti chudobě (EAPN) řekl: „Agenda stanovená pro tuto neformální schůzku Rady poskytuje příležitost posílit existující procesy k rozvíjení jasnější a konzistentnější sociální agendy EU.“