Erasmus končí, studentů se ale změna příliš nedotkne

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: bplanet.

Výbor pro kulturu a vzdělávání přijal návrh, díky kterému by měl být program Erasmus společně s dalšími šesti existujícími programy nahrazen novým program YES Europe. Sloučení by mělo sloužit především k zefektivnění programů a studentů by se nemělo příliš dotknout. Prostředky určené na vzdělávání v zahraničí by měly být pro příštích sedm let navýšeny skoro o 75 %.

Program Erasmus čeká po pětadvaceti letech zásadní reforma. Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu v úterý (27. listopadu) přijal návrh na nový, zastřešující program mobility na období 2014 až 2020.

Program YES Europe (zkracující anglická slova youth, education a sport) v sobě sloučí veškeré stávající evropské a mezinárodní programy pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Má tak nahradit sedm existujících vzdělávacích programů, mezi nimi i program Erasmus určený pro vysokoškolské studenty.

„Vytvoření nového programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020 je vnímáno jako projev zjednodušení,“ řekla EurActivu Barbora Nájemníková, vedoucí programu Erasmus v České republice. „Sloučením stávajících programů se tedy zjednoduší administrativa, například podávání žádostí, a odstraní se roztříštěnost nebo překrývání současných programů,“ dodala.

Erasmu se změny příliš nedotknou

Zřejmě nejznámější z programů, které YES Europe nahradí, jsou programy Erasmus a Erasmus Mundus. Ty se soustředí na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání. Za čtvrt století své existence vyvezl vzdělávací program Erasmus do zahraničí přes 3 miliony studentů. V České republice funguje od roku 1998, od té doby jej využilo přibližně 50.000 mladých Čechů.

Podle Nájemníkové Evropská komise předpokládá vyslat v období 2014–2020 přibližně 2,2 milionů vysokoškoláků, proto nelze očekávat v tomto sektoru zásadní změnu. „Vysokoškolská mobilita bude stěžejním prvkem nového programu,“ řekla redakci Nájemníková.

Celý program YES Europe by v období 2014-2020 mohlo využít až 5 milionů studentů. Oproti stávajícímu programovacímu období, by měly být pro příštích sedm let navýšeny prostředky přibližně o 73 %, což znamená, že na nové programy pro období 2014–2020 bude přiděleno necelých 19 miliard eur.

Návrh nařízení však musí schválit europoslanci, kteří o něm budou hlasovat na plenárním zasedání Evropského parlamentu v lednu 2013. V platnost by mělo vejít v rámci víceletého finančního rámce na roky 2014 až 2020 o rok později.

„Obracím se na všechny představitele, kteří ve svých projevech opakovaně zdůrazňují důležitost vzdělávání, aby svá slova potvrdili tím, že poskytnou programu odpovídající rozpočet,“ řekla novinářům Doris Packová (EPP), předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání.

„Dlouhodobě se ukazuje, že u studentů, kteří strávili část svého studia v zahraničí, existuje vyšší pravděpodobnost, že při vstupu na pracovní trh získají snadněji uplatnění. Proto bychom jim v umožnění této mobility neměli klást překážky. Neméně důležitá je i oblast odborného vzdělávání a přípravy, kterou považuji za jeden ze zásadních pilířů v boji proti nezaměstnanosti v Evropě,“ řekla k návrhu europoslankyně Olga Sehnalová (S&D), která je členkou výboru.

Pro všechny věkové kategorie

Kromě programů Erasmus a Erasmus Mundus nahradí YES Europe ještě dalších pět programů.

Jedním z nich je program Leonardo Da Vinci, který se v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni.

Program Comenius je určen pro nižší úroveň vzdělávání, zapojit se do něj mohou mateřské, základní a střední školy. Naopak Grundtwig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých.

Program Jean Monnet se zaměřuje na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí. Nejmladší je pak program Mládež v akci, který se soustředí na volnočasové aktivity mladých lidí.

„Jelikož programy na období 2007–2013 byly velmi úspěšné, nový program z nich bude vycházet a bude se snažit napravit nedostatky zjištěné během hodnocení.

Studentské půjčky

Díky YES Europe by dále studenti, kteří chtějí studovat magisterský obor v jiné zemi Evropské unie, měli mít možnost zažádat o půjčku na toto studium. Podle výboru by tato půjčka měla pro roční studium dosahovat 12.000 eur a pro dvouroční obor 18.000 eur.

Studenti by měli mít podle europoslanců možnost tyto peníze získávat za „speciálních podmínek“, jako je snížení úrokových sazeb, „období odkladu“ pro splácení úvěru (minimálně 12 měsíců po skončení období studia), nebo zrušení dodatečných záruk od rodičů.

YES Europe by se měl soustředit nejen na studenty, ale i na pedagogické pracovníky. Nový program si také bere za cíl rozšířit prostor pro strukturovaná partnerství jak mezi jednotlivými odvětvími vzdělávání, tak s podniky a ostatními zúčastněnými stranami.

Ještě nedávno se předpokládalo, že by se nový program měl nazývat „Erasmus pro všechny“. Název YES Europe odhlasovali poslanci až na úterním zasedání výboru.

O tom, jak bude nový program vypadat, si EurActiv také nedávno povídal s Karlem Bartákem, vedoucí oddělení komunikace a valorizace na Generálním ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu.