Studie: Podmínky pro studenty se napříč Evropou liší

Zdroj: CreativeCommons.org; zdroj: Schlüsselbein2007.

Zatímco v některých evropských zemích nemusí studenti platit za studium vůbec, v jiných musí počítat s různě vysokými náklady. Jednotlivé země také poskytují studentům rozdílné formy podpory. Evropská komise zveřejnila zprávu, ve které tyto podmínky studia v různých zemích srovnává.

Náklady studentů na vysokoškolské vzdělání se v jednotlivých evropských zemích výrazně liší, ukázala zpráva, kterou včera (10. září) zveřejnila Evropská komise.

Nejvyšší školné platí studenti ve Velké Británii, kde stojí jeden akademický rok od letošního podzimu až 11.500 eur. Pravidla jsou však v jednotlivých částech Spojeného království různá, výjimkou je Skotsko, kde studenti za studium neplatí.

V dalších zemích pak školné vůbec neexistuje, tedy alespoň v případě bakalářského studia. Jsou to Dánsko, Finsko, Kypr, Malta, Norsko, Rakousko, Řecko a Švédsko. V těchto státech platí za studium pouze zahraniční studenti ze zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor.

V České republice studenti platí v případě, kdy přesáhnou maximální povolenou dobu studia, od příštího roku by pak mělo začít platit tzv. zápisné.

Kdo podporuje studenty

Pokud jde o podporu studentů, nejštědřejší jsou severské země. Ale i řada dalších států, ve kterých se poplatky neplatí, poskytuje studentům významnou podporu, jako jsou granty na životní náklady a půjčky.

Granty poskytují studentům všechny evropské země s výjimkou Islandu a Turecka. Zatímco v některých státech však grant může získat většina studentů, ve více zemích včetně České republiky platí, že je dostává pouze menší část studentů. Podíl udělených grantů se pak pohybuje od 1 % v Řecku až po přibližně 40 % studentů v Maďarsku.

Další formou podpory mohou být rodinné přídavky a daňové výhody pro rodiče studentů. Ty hrají významnou úlohu i v České republice.

Vyberte si

Informace o školném a podpoře pro studenty mohou studenti, kteří si chtějí porovnat náklady na vzdělávání v různých evropských zemích, nalézt na internetu.

„Doufám, že skutečnost, že studenti nyní mohou snáze porovnat náklady na vzdělávání v různých zemích, povede ke zvýšené mobilitě studentů a umožní studentům zvolit si takový studijní obor, který je pro ně nejlepší,“ řekla k tomu Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

„Tato zpráva je v dnešní době obzvlášť příhodná a důležitá: připomíná nám, že moderní vzdělávání a odborná příprava jsou základním kamenem pro dlouhodobou prosperitu Evropy a klíčem k překonání našich ekonomických obtíží,“ dodala.