Nový průzkum: Diskriminace ve sportu je přehlížena

Nová zpráva Agentury EU pro základní práva (FRA) se zabývá rasistickými, antisemitskými a antiromskými projevy v amatérském i profesionálním fotbalu a basketbalu v 27 státech Unie.

Autoři uvádějí, že zejména na amatérské úrovni zaznamenali velkou nechuť takovéto projevy uznat jako problematické.

Zpráva o boji proti rasismu, etnické diskriminaci a vyloučení přistěhovalců a menšin ze sportu byla uveřejněna minulý týden. Jedná se o první celoevropský výzkum na toto téma. Je založen na nálezech z rozdílných průzkumů provedených ve 27 členských státech. 

Odborníci především z Itálie a Německa varují, že pravicoví extrémisté začínají být aktivní na amatérské úrovni.

Přestože se zpráva zaměřuje předně na menšiny a přistěhovalce, zkoumá sportovní populaci také z pohledu věku a pohlaví. Odhaluje, že ženy a dívky, které pocházejí z prostředí etnických menšin, jsou ve sportu zastoupeny mnohem méně než ostatní skupiny obyvatel.

Podle agentury EU výsledky průzkumu ukazují, že i přes velký pokrok v posledních letech, je stále věnována příliš malá pozornost nízkému zastoupení menšin a přistěhovalců ve sportu, zejména poté v manažerských pozicích sportovních organizací.

Zpráva podotýká, že pro potírání rasismu ve sportu je nutné v úzké spolupráci se sportovními svazy, federacemi a jednotlivými kluby pracovat na zvýšení povědomí o problémech rasismu. Jako účinné prostředky jsou navrhovány úzce cílené aktivity.

Odborníci vyzývají národní vlády, aby v boji s rasovou diskriminací ve sportu více využívaly potenciálu národních institucí pro lidská práva (National Human Rights Institutions – NHRIs) a dalších organizací podporujících rovnost příležitostí. 

Na závěr zpráva připomíná, že Rámcové rozhodnutí o boji s rasismem a xenofobií je důležitým právním nástrojem, který by mohl být účinně využíván v potírání rasismu při sportovních akcích.