Maďarsko posílá Romy do práce

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Podle tvrzení maďarské opozice posílají místní regionální úřady romské obyvatelstvo do práce v rámci programu, který prý připomíná pracovní tábory z dob nacistické nebo sovětské nadvlády. Evropská komise včera (20. září) prohlásila, že o něčem takovém nemá žádné informace.

Maďarský parlament v červenci schválil plán, podle kterého musí odběratelé sociální podpory povinně pracovat na stavbách, uklízet ulice nebo se podílet na úpravě parků a lesů. Pokud někdo z nich odmítne, sociální dávky přestane dostávat. Výjimky jsou udělovány starším a nemocným lidem a rodičům samoživitelům.  

Do veřejně prospěšných prací by mělo být podle očekávání zapojeno přibližně 300 tisíc lidí. Kritikové plánu tvrdí, že je etnicky motivován a zaměřen proti romské populaci, i když oficiálně je cílen na všechny nezaměstnané.  

Lidé pracující v rámci projektu dostávají plat ve výši 200 eur měsíčně, což je vyšší částka, než jakou představuje běžná sociální podpora, přesto však nedosahuje výše minimální mzdy.  

Diplomat působící ve Stálém zastoupení Maďarska při EU sdělil, že současné pilotní projekty zahrnují lesnické práce a úpravu koryt vodních toků v okolí měst Gyöngyöspata a Gyöngyösoroszi, budování cyklostezek v okolí vodní přehrady na řece Tisza a pomocné práce při udržování silnic na několika místech po celé zemi. 

Zejména programy na údržbu silnic jsou realizovány na venkově, kde existují pouze omezené nebo žádné šance na získání zaměstnání. Celkem tyto projekty dosud zaměstnávají přes jeden tisíc lidí. Pracovní doba činí 8 hodin a plat se nepohybuje pod hranicí minimální mzdy, uvedl diplomat.  

Opozice připomíná černou minulost 

Belgická televize RTBF na začátku týdne odvysílala reportáž o Romech pracujících na údržbě lesů v okolí obce Gyöngyöspata. Reportáž ukazuje, že přibližně 30 lidí podle všeho tvrdě pracovalo několik dní se stejným výsledkem, jakého by traktor dosáhnul během několika hodin.     

Město Gyöngyöspata kontroluje krajně pravicová politická strana Jobbik. Před několika měsíci se tam konal pochod příslušníků extrémistické Maďarské gardy oděných v černých uniformách. Jeho cílem bylo podle všeho zastrašit romské obyvatele.  

Média citovala jednoho z  místních představitelů Jobbiku, který prohlásil, že neromské obyvatelstvo kroky této politické strany podporuje, protože díky nim klesá kriminalita.    

Maďarsko už nebude „udělovat dávky práceschopným lidem, když existuje spousta práce, kterou musí někdo udělat,“ řekl v červenci maďarský premiér Viktor Orbán.   

Podle televizní stanice Bloomberg opoziční Maďarská socialistická strana tvrdí, že program je „založen na strachu a nátlaku, jak tomu bylo v předchozí éře teroru.“ Opozice při tom naráží na minulost, kdy byly stovky tisíc Maďarů nuceně nasazeny do práce v nacistických a sovětských táborech.