Komise kárá Londýn za diskriminaci pracovníků z východní Evropy

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Adrian Pingstone.

Velká Británie musí zrušit „diskriminační“ pravidla pro pracovníky z nových členských států ve střední a východní Evropě, žádá Evropská komise

Pracovníci z nových členských států jsou občany Evropské unie a měli by mít stejná práva jako občané Velké Británie. To v praxi na britských ostrovech ale v současnosti neplatí.

Imigranti, kteří přichází pracovat do Velké Británie z jiných států sedmadvacítky, nemohou například žádat o podporu a další výhody sociálního zabezpečení, pokud jsou v Británii kratší dobu než 12 měsíců.

Většina států EU si po vstupu států Východního bloku v roce 2004 ponechala možnost uplatňovat kvóty a pracovní povolení. Výjimkou bylo pouze Švédsko, Irsko a Velká Británie.

V roce 2006 se většina starých členských zemí EU vzdala možnosti blokovat příchod pracovní síly z nových členských států a dočasné restrikce zavedly opět v okamžiku vstupu Bulharska a Rumunska do EU v roce 2007.

Podle názoru Evropské komise by neměly restrikce trvat déle než sedm let. A většina zemí přechodné restrikce opravdu také odstraňuje.

Velká Británie otevřela svůj pracovní trh v roce 2004, ale současně zavedla, kvůli velkému přílivu pracovních migrantů z východní Evropy, Program registrace pracovníků (Worker Registration Scheme, WRS). Ten má zabránit „benefitové turistice“, tedy neoprávněnému pobírání sociální podpory.

Registrace do programu stojí 104 eur a vztahuje se na členské země, které přistoupily k EU v roce 2004, s výjimkou Kypru a Malty. Pokud pracovník odpracuje 12 měsíců s přerušením ne vyšším jak 30 dní, získává oprávnění k pobytu. Teprve na základě tohoto povolení je oprávněn pobírat sociální dávky, pokud je tedy potřebuje.

Podle základních dohod EU je ale volnost pohybu osob základním principem jednotného trhu EU. Evropská komise proto již varovala Londýn, že pokud do dvou měsíců nesladí svoji legislativu s právem EU, předloží případ Evropskému soudnímu dvoru.

Podle expertky na právo EU z univerzity v Durhamu Eleanor Spaventa tkví problém britských restrikcí v rozdílnému přístupu k pracovníkům na základě národnosti: „Pokud je pracovníkům dovoleno vstoupit a pracovat na britském území, musí mít rovné podmínky – není možné je diskriminovat na základě národnosti,“ vysvětlila Spaventa.

Británie již přislíbila, že se bude nálezem Komise zabývat. Londýn mezitím uvažuje zachovat Program registrace pracovníků v platnosti do dubna 2011, kdy končí také platnost přechodných omezení pro pracovníky z bývalých komunistických států v Německu a Rakousku.