Komise: 10% míru nezaměstnanosti si nemůže Evropa dovolit

V Evropě je nyní bez práce 23 milionů osob. Jen od počátku ekonomické krize přišlo v Unii o práci 5,6 milionů lidí. Evropská komise dnes představila „Agendu pro nové dovednosti a pracovní místa“, která by trend rostoucí nezaměstnanosti měla zvrátit.

Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa je součástí strategie Evropa 2020, podle které by do deseti let měla míra zaměstnanosti mužů a žen ve věkové skupině 20-64 let činit 75 %. Podle Komise je při klesajícím počtu osob v produktivním věku klíčové udržet na trhu práce co největší počet Evropanů, pokud má být zachován současný evropský sociální model a systém sociálního zabezpečení.

„Naší prioritou je, aby lidé měli práci: téměř 10% míru nezaměstnanosti si prostě nemůžeme dovolit. Krize znehodnotila veškerý pokrok, kterého jsme v této oblasti v minulosti dosáhli, proto nyní musíme bezodkladně reformovat trhy práce, sjednotit nabídku dovedností s poptávkou a zajistit, aby pracovní podmínky umožňovaly tvorbu pracovních míst,“ uvedl László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění.

Přestože od počátku ekonomické krize ubylo v Evropě několik milionů pracovních míst, někteří zaměstnavatelé si stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků na evropském pracovním trhu. Odhady hovoří o tom, že za pět let bude v Evropě chybět asi 700 tisíc specialistů na informační a komunikační technologie a v roce 2025 bude na evropském trhu práce scházet až jeden milion výzkumných pracovníků. Nedostatek kvalifikovaných sil má být také v oblasti zdravotnictví.

Smlouvy na dobu neurčitou a celoživotní učení

Komise proto navrhuje 13 konkrétních akcí, které mohou přispět k lepšímu fungování evropských trhů práce. Mimo jiné by mělo například dojít k rozšíření používání smlouvy na dobu neurčitou s dostatečně dlouhou zkušební lhůtou a ke snížení rozdílů mezi pracovním poměrem na dobu určitou a na dobu neurčitou. Komise chce také podpořit přístup k odbornému vzdělávání a profesnímu poradenství pro každého zaměstnance.

„Dnes více než kdy dříve záleží na tom, aby se všem občanům dostalo kvalitního vzdělání a kvalitní odborné přípravy, které je vybaví dovednostmi potřebnými pro nalezení práce. Celoživotní učení se v Evropě musí stát realitou. Aby se tak stalo, je nezbytně nutné, aby všichni partneři – vlády, zaměstnavatelé, odborové organizace a občané – spojili své síly,“ dodala komisařka pro vzdělávání a kulturu Androulla Vassiliou.

V blízké době by měl Brusel zahájit projekt „Přehled dovedností EU“, který by měl předvídat, jaké dovednosti bude evropský pracovní trh v budoucnu vyžadovat. Občanům Evropské unie pak bude k zaznamenávání získaných dovedností sloužit „Evropský pas“, který by měl zajistit uznání získaných kvalifikací ve všech státech EU.

Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa je poslední ze sedmi tzv. „vlajkových iniciativ“, které Komise vypracovala v rámci strategie Evropa 2020, schválené státy sedmadvacítky v červnu 2010.