Evropský soudní dvůr rozhodl o „unisexovém“ tarifu pojištění

Zdroj: Evropská komise.

Při uzavírání pojistných smluv nesmí pojišťovací společnosti od roku 2012 zohledňovat pohlaví pojištěnce. Včera (1. března) o tom rozhodl Evropský soudní dvůr v Lucemburku.

„Brát pohlaví pojištěných osob do úvahy jako rizikový faktor v pojistných smlouvách představuje diskriminaci,“ píše se ve stanovisku soudu, které bylo zveřejněno včera.

Evropský soudní dvůr se otázkou zabýval na popud belgického ústavního soudu, na nějž se obrátila spotřební společnost Test-Achats. Soudní rozhodnutí nabude platnosti 21. prosince 2012.

S rozhodnutím lucemburského tribunálu ale nesouhlasí většina pojišťoven, včetně těch českých.

Pojišťovací společnosti ve svých argumentech poukazují na výhody současné praxe, kdy je zcela běžné, že pojišťovny mohou při uzavírání pojistné smlouvy za určitých okolností a přesně stanovených pravidel rozlišovat mezi mužem a ženou a podle toho také stanovovat sazby pojistného – například náklady na pojištění úmrtí jsou u žen výrazně nižší než je tomu u mužů.

Čím to? Důvodem je statistika – ženy se průměrně dožívají vyššího věku, v případě havárií automobilů nebourají tak často a pokud ano, způsobené škody nedosahují takových výšek jako u mužů.

Evropská asociace pojišťoven (CEA) je proto přesvědčena o tom, že se nová pravidla, která budou počítat se stejnou výší pojistného pro muže i ženy, dotknou především samotných klientů těchto společností.

Podle její generální ředitelky Michaely Koller to budou právě pojištěnci, kteří ponesou náklady na administraci zavedení „unisexového“ tarifu.

„Ze statistik úmrtnostních, zdravotních a jiných jednoznačně vyplývá rozdílnost pravděpodobnostních plnění výplat. V případě prosazení ‚unisexového‘ tarifu by pojišťovny musely změnit pojistné sazby tak, aby kompenzovaly statisticky podložené rozdíly u obou pohlaví. A je otázkou, jestli naopak takový krok potom nezapůsobí jako diskriminační,“ doplňuje ředitel pojišťovny Allianz v ČR Jakuba Strnada (citaci přinesla ČTK).  

Rozhodnutí soudního dvora EU se prý projeví i v důchodové oblasti a výplatách penzí především důchodcům – mužům. Nyní totiž platí, že důchodci dostávají vyšší penze než důchodkyně. Důvod hledejme opět ve statistice – ženy se v průměru dožívají mnohem vyššího věku. Nová pravidla by vedla k tomu, že by se penze pro muže snížily.

Dostupné pojištění pro obě pohlaví

Podle mluvčí Evropské ženské lobby (European Women´s Lobby) Leandy Barrington-Leach je především důležité, aby pojištění bylo dostupné jak ženám, tak mužům.

„Myslíme si, že pohlaví jako rizikový faktor ve výpočtech pojistek a bonusů by mělo být zakázáno – stejně jako je tomu u národnosti (…),“ sdělila EurActivu Barrington-Leach a dodala, že existuje spoustu dalších faktorů (například spojených se životním stylem), které by v uzavírání pojistných smluv měly hrát mnohem důležitější roli – například kouření, konzumace alkoholu, stres apod.

Dalším takovým faktorem může být podle Barrington-Leach i opakovaná účast pojištěnce v automobilových nehodách.

„Na to, jaký bude další vývoj, si musíme nějakou chvíli ještě počkat. Třeba vzniknou pojišťovny, které budou poskytovat produkty pouze ženám nebo pouze mužům. Nebo se bude levnější pojištění kupovat od neevropských pojišťoven, na které se rozhodnutí Evropského soudního dvora nevztahuje,“ uvedl Dušan Šídlo, analytik společnosti Partners.