Evropský parlament vyzývá Unii ke společné strategii na začlenění Romů

Evropský parlament se včera (9. března) postavil za celoevropskou strategii na podporu sociálního začleňování romských komunit. Evropská komise ale trvá na tom, že tato problematika by měla být odpovědností vlád jednotlivých členských států Evropské unie.

Drtivá většina poslanců Evropského parlamentu podpořila strategii, která by cíleně a na všech úrovních řešila širokou škálu sociálních a ekonomických problémů Romů. V Evropě jich žije přibližně 10 milionů a jsou tak největší evropskou etnickou menšinou.

Evropská komise ale již dříve uvedla, že to jsou vlády členských států, kdo má primární odpovědnost za tuto oblast, zejména za zavádění politik na ochranu základních práv Romů, proti diskriminaci a na podporu jejich začleňování do společnosti.

Komise se příští měsíc chystá představit návrh na vytvoření Evropského rámce pro národní strategie začleňování Romů. Návrh bude klást důraz zejména na to, aby místo jedné celoevropské strategie vzniklo 27 národních strategií.

Podle László Andora, evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, je přístup založený na národních strategiích nezbytný, protože bere v úvahu odlišné situace v jednotlivých členských státech.

„Existuje zde společný evropský problém, který se ale projevuje různě v jednotlivých členských státech, a proto i strategie pro jeho řešení se liší. Musíme si uvědomit, že jinou strategii přijme Rumunsko a Francie, stejně jako se bude lišit ta slovenská nebo portugalská,“ prohlásil komisař před poslanci Evropského parlamentu na začátku týdne.

Široká podpora od europoslanců

„Sociální začleňování Romů je pro Evropu jedna z nejdůležitějších strategických výzev a zároveň jí poskytuje velice slibnou příležitost,“ uvedla Livia Járóka, poslankyně středopravé Evropské lidové strany (EPP), která navrhla parlamentní rezoluci vyzývající ke společné strategii.

Návrh maďarské poslankyně, která se v červnu 2004 stala první Romkou zvolenou do Evropského parlamentu, odsouhlasilo na středečním plenárním zasedání ve Štrasburku 576 europoslanců.

Text podpořilo 86 % hlasujících europoslanců, včetně téměř všech členů středopravé Evropské lidové strany (EPP) a Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), stejně jako poslanců z levé strany spektra z frakce Socialistů a demokratů (S&D) a Zelených (Greens).

Pouze 32 členů stran krajní pravice volilo proti návrhu, včetně Marine Le Pen a Jean-Marie Le Pena, současné předsedkyně a dřívějšího předsedy Francouzské národní fronty.

Šedesát europoslanců se podle portálu VoteWatch.eu zdrželo hlasování, včetně všech poslanců britských konzervativců a pěti poslanců strany Silvia Berlusconiho Lid svobody (Il Popolo della Libertà).

Výsledek středečního hlasování je důkazem širokého konsenzu, který se poslankyni Járóka podařilo vytvořit. Pracovala na něm od začátku minulého roku, kdy dostala za úkol sepsat návrh zprávy parlamentnímu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Romové vyloučeni ze „základních lidských práv“

Ve svém projevu před hlasováním ve Štrasburku Járóka řekla, že „značná část evropských Romů“ čelí „nestandardním podmínkám, které způsobují jejich vyloučení ze základních lidských práv.“

„Úsilí na úrovni Evropské unie o zmírnění chudoby a sociálního vyloučení Romů se proto musí v první řadě soustředit na prosazování a naplňování základního práva na práci, bydlení, zdravotní péči a vzdělání,“ uvedla.

Návrh přijatý Evropským parlamentem vyzývá k evropské strategii na začlenění Romů, která by vedla k ustavení „závazných evropských minimálních standardů“. Ty by se vztahovaly ke všem klíčovým oblastem sociální politiky.

Odpovědnost za koordinaci a dohlížení nad navrhovanou strategií by převzala Evropská komise. Ta by také hodnotila výsledky a publikovala výroční zprávy s pravidelně aktualizovanou výsledkovou tabulkou, která by ukazovala postup v jednotlivých členských státech.

Podle Livie Járóka strategie také musí vzít v potaz územní odlišnosti vyloučení Romů, protože „sociální znevýhodnění není ve všech členských státech rovnoměrné.“

„Chudoba a sociální vyloučení jsou soustředěny v zaostalých mikroregionech, které jsou v nových členských státech obývány přednostně právě romskou komunitou,“ řekla maďarská poslankyně.

Evropský parlament vyzývá členské státy, aby vypracovaly integrované politiky ve spolupráci s představiteli romské populace a využili všechny dostupné finanční zdroje z Evropských fondů, jako například Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).

Poslankyně dále uvádí, že by se v období 2014–2020 na financování projektů na podporu začleňování Romů mohla použít část rozpočtu evropského Fondu soudržnosti.

S ohledem na roli evropské politiky soudržnosti slíbil komisař Andor, že Komise důkladně zváží požadavek Parlamentu a soustředí se na „územní rozměr chudoby“ a potřeby „zaostalých mikroregionů“.

Bez občanské společnosti ne

Za Evropskou komisi promluvila i její místopředsedkyně Viviane Reding, která popsala integraci Romů jako „morální povinnost“ a také „ekonomický zájem“.

Reding slíbila, že návrh Komise na zavedení evropského rámce pro národní strategie začleňování Romů by vycházel z myšlenek, které prosazuje Parlament a zvážil by také podněty od různých členských států a občanské společnosti.

Komisařka také zdůraznila roli Evropské platformy pro integraci Romů, která vznikla v roce 2009 jako „jedinečný způsob, jak zahrnout ty, jichž se věc týká“.

Romové centrem pozornosti díky maďarskému předsednictví

Ve dnech 7. – 8. dubna bude maďarské předsednictví hostit páté setkání Evropské platformy pro začlenění Romů, které se kryje s Mezinárodním dnem Romů.

O návrhu Evropské komise k Evropskému rámci pro národní strategie začleňování Romů bude rozhodovat Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, která se sejde 19. května ve městě Gödöllő blízko Budapešti.