Eurobarometr: Češi sportují méně, než je průměr EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.com; autor: photostock

Zřídka či vůbec sportuje 64 % Čechů, zjistil průzkum veřejného mínění Eurobarometru z konce loňského roku. To je o 5 % více než průměr zemí osmadvacítky. Příčinou je pro 52 % českých občanů nedostatek času. Podle průzkumu jsou nejaktivnější severské země a na druhém konci žebříčku jsou jižní státy EU.

Pravidelně, to znamená alespoň pětkrát týdně, sportuje pouze 5 % Čechů. Vůbec či zřídka pak 64 % českých obyvatel. Průměr evropské osmadvacítky je 59 %. Nejvyšší procento českých občanů nepraktikující sport je mezi lidmi starší 55 let a nejnižší u studentů a lidí mezi 15 a 24 lety. Ukazuje to nedávný průzkum Eurobarometru.

Eurobarometr: 13 % Evropanů neušlo za poslední týden ani 10 minut.

Pravidelný sport praktikuje 8 % občanů členských zemí EU, což je o jedno procento méně než při posledních průzkumu Eurobarometru z roku 2009. Alespoň jednou týdně sportuje 41 % obyvatel zemí EU. Naopak 42% občanů osmadvacítky nesportuje vůbec.

Nejaktivnější jsou severské země

Ve Švédsku sportuje 70% respondentů minimálně jednou týdně. V Dánsku je to 68 % a ve Finsku 66 %. Naopak nejméně aktivní jsou obyvatelé jižních států EU, Bulharska, Portugalska, Rumunska a Itálie. Ani 10 minut za poslední týden neušlo 13 % dotázaných.

Rozdíly se ukazují také mezi muži a ženami. Až 74 % mladých mužů v EU mezi 15 a 24 lety praktikuje sport. U mladých žen je to pouze 55 %. Sportovní aktivita se snižuje s věkem, nejméně aktivní jdou lidé v důchodovém věku.

Češi hodně sedí

Obecně Češi sportují méně, než je průměr zemí EU. Nejčastěji ho praktikují doma, 75 % z nich není členem sportovního, kondičního či sociálně-kulturního klubu.

Nejčastějšími motivacemi jsou zlepšení zdravotního stavu, kondice a zábava. Většina z nich také souhlasí s tím, že místní sportovní centra nabízejí spoustu příležitostí pro fyzickou aktivitu. Většina z nich však nemá na sport dostatek času.

Někteří Češi však nemají přátelé, s kterými by sportovali (7 %) a 9 % se bojí potenciálního zranění. Příliš drahá záležitost je sport pro 14 % Čechů.

Češi na úkor sportu více sedí. Více než 8,5 hodiny denně sedí 20 % českých občanů, čímž se ČR řadí na třetí místo za Maltu a Rumunsko. Průměr EU je 11 %.

Autor: Denisa Nováková