ESD: Stát neručí za důchodové připojištění v případě že podnik zkrachuje

Evropský soudní dvůr včera rozhodl, že britská pravidla na ochranu zaměstnaneckých penzijních fondů jsou nedostatečná. Ačkoliv stát není přímo zodpovědný za závazky firem, musí zajistit ochranu práv zaměstnanců, říká ESD.

Bývalí zaměstnanci britské ocelářské firmy zažalovali Velkou Británii za to, že přišli o své úspory vložené do zaměstnaneckých penzijních fondů poté, co firma ve které pracovali zkrachovala. Některým bývalým zaměstnancům v důsledku toho poklesne důchod až o 20%, přestože na své penzijní připojištění platili v mnoha případech i několik desítek let.

Případ skončil u Nejvyššího soudu ¨Velké Británie a ten jej zaslal Evropskému soudnímu dvoru (ESD) se žádostí o objasnění některých aspektů, které vyplývají z práva EU.

ESD rozhodl, že „členské státy nemusí kompenzovat právo na starobní důchod v rámci doplňkového penzijního schématu v případě, že je zaměstnavatel nesolventní“.

Podle ESD evropská legislativa v případech nesolventnosti firem pouze požaduje, aby vlády zajistily nezbytná opatření k ochraně penzí zaměstnanců. Konečná zodpovědnost je tedy na členských státech. Je lhostejné, jakým způsobem členské státy zajistí adekvátní ochranu penzí. Stát může například vyzvat zaměstnance, aby se proti nesolventnosti pojistili sami, nebo sám vytvoří nějaký garanční fond. Stát by v takovém případě měl za povinnost určit pouze pravidla fungování takového fondu, nemusel by však být nutně zodpovědný za jeho závazky.

Soud dále naznačil, že by britská vláda nemusela být v daném případě za penzijní závazky zkrachovalé firmy zodpovědná. Nejvyšší soud Velké Británie má podle ESD vzít v úvahu skutečnost, že evropská směrnice o nesolventnosti není „přesná a srozumitelná“ při stanovení úrovně ochrany penzijní ochrany a také to, že Evropská komise britské vládě v minulosti sdělila, že danou směrnici implementovala do svého práva korektně.