ESD: nižší plat žen pouze za kratší pracovní dobu

trh práce, gender balance

Evropský soudní dvůr (ESD) včera rozhodl o tom, že soukromé podniky a státní instituce mohou ženy odměňovat za práci na stejné pozici nižší částkou než muže. Musí být ale splněna podmínka, že ženy na dané pozici pracují kratší dobu.

V červnu 2001 pracovnice britského Úřadu pro zdraví a bezpečnost Bernadette Cadman podala žalobu na svého zaměstnavatele u soudu pro řešení sporů v zaměstnání v Manchesteru. Důvodem žaloby byla skutečnost, že její kolegové na stejné pozici získávali větší odměny za práci pouze díky tomu, že v úřadu působili delší dobu než paní Cadman.

Odvolávala se přitom na článek 141 Smlouvy ES, který zajišťuje rovné odměňování mužů a žen na stejné pozici. Dalším argumentem pani Cadman bylo, že žena nemůže být „penalizována“ za to, že je těhotná a musí odejít na mateřskou dovolenou. Požadovala, aby zaměstnavatelé museli vždy v daném konkrétním případě rozdíl v platech adekvátně zdůvodnit. Paní Cadman měla ve finančním roce 2000/2001 plat o 4.000 – 9.000 liber nižší, než její mužští kolegové vykonávající stejnou funkci.

Evropský soudní dvůr byl požádán britským soudem o vyjádření v předběžné otázce. Včera ESD rozhodl v neprospěch paní Cadman. Ve svém rozsudku zdůraznil, že „odvolávání se na kritérium délky služby je přiměřeným nástrojem k dosažení legitimního cíle odměňovat získané pracovní zkušenosti, které pracovníkovi umožňují plnit lépe jeho povinnosti.“ Podle soudu není také nutné „prokazovat, že jednotlivý pracovník během příslušného období těchto zkušeností skutečně nabyl, a to mu umožnilo vykonávat lépe své pracovní povinnosti“.