ČTK: Evropská komise připravuje strategii zaručující stejné platy pro muže i ženy

Podle informací ČTK by měla Evropská komise nejdříve v červnu předložit novou strategii, na jejímž základě by měly být zrušeny rozdíly v odměňování mezi muži a ženami.

Informace o nové strategii Komise sdělil České tiskové kanceláři (ČTK) evropský komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimír Špidla. Podle komisaře jsou zpracovány studie, které analyzují rozdíly v příjmech mezi muži a ženami. V této souvislosti Špidla zdůraznil, že Česká republika „je dokonce pod průměrem EU“. Z výsledků studie vyplývá, že ženy jsou v ČR odměňovány „v průměru o pětinu méně než muži“.

Jedním z důvodů nižších příjmů žen je podle statistik také to, že ženy pracují v odvětvích a oborech, kde jsou obecně nižší platy. Výsledky studie také ukázaly, že ženy často nedosahují tak vysokého postavení v zaměstnání jako muži, od čehož se opět odvíjí nižší příjmy.

Vladimír Špidla k závěrům studie dodal: „Ukazuje se, že existuje asi tak šest sedm procent rozdílu (v příjmu), která jsou čistá diskriminace. Nedá se pro ně najít jediný rozumný důvod. Rozdíl prostě není vysvětlitelný racionálními či pseudoracionálními důvody.“

Komisař také zdůraznil, že „zásada rovného odměňování za stejnou práci patří k základním principům EU“. S ohledem na její dodržování řekl: „Dosavadní právní struktura příliš účinná není, právně účinnější metody se už ale nedají zformulovat.“

Nová strategie Evropské komise by měla být zveřejněna v červnu nebo v září. Přesný termín zatím nelze přesně určit. Předpokládá se, že zásady a nástroje definované v připravovaném dokumentu budou jednotlivé členské země implementovat v národních politikách zaměstnanosti a v antidiskriminační politice.

Česká republika se dlouhodobě potýká s antidiskriminačním zákonem, jehož přijetí se odkládá už třetí rok. Antidiskriminační zákon by měl upravovat právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodu rasy nebo etnické původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, členství nebo činnosti v politických stranách či politických hnutí, odborových organizacích a jiných sdružení, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu, povinností k rodině nebo jiného postavení. Jeho přijetím by mělo dosaženo jednotného standardu ochrany v otázce rovného zacházení.