Bulharsko odstartovalo celoevropské sčítání obyvatel, ČR přijde na řadu v březnu

Zdroj: Evropská komise.

Bulharsko se včera (1. února) stalo první členskou zemí EU, která se pustila do sčítání svých obyvatel. V průběhu roku se k němu postupně přidá i zbývajících 26 členských států Unie. V České republice proběhne sčítání v březnu. Ke vzniku článku přispěl deník Dnevnik, partner EurActivu v Bulharsku.

Rok 2011 vstoupí do historie – poprvé totiž proběhne sčítání lidu, domů a bytů ve všech členských zemích EU v průběhu jediného roku a poprvé v historii budou sčítací formuláře rozdány i mezi bezdomovce. Bulharsko, které se členem Evropské unie stalo v roce 2004, tento maratón zahajuje.

Sčítání obyvatel potrvá v této balkánské zemi jeden měsíc a Bulhaři, stejně jako občané dalších šesti členských zemí EU, budou mít možnost vyplnit sčítací formulář přes internet. Podle informací bulharského statistického úřadu, který je za sčítání v této zemi zodpovědný, si během prvních dvanácti hodin tuto možnost vybralo již 35.000 lidí.

Online vyplňování elektronických formulářů bude v Bulharsku ukončeno příští týden (9. února) a poté budou občany navštěvovat sčítací komisaři. Jejich putování po domácnostech skončí 28. února. Pokud někdo odmítne spolupracovat, bude mu udělena pokuta ve výši 60 eur.

Česká republika, kterou sčítání čeká v březnu (rozhodný okamžik, k němuž sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března), bude možnost vyplnění elektronických formulářů svým občanům také nabízet. Všechny formuláře (vyplněné přes internet nebo společně se sčítacími komisaři) budou muset být odevzdány do poloviny dubna.

Některé otázky jsou „hloupé“

Poslední sčítání lidu proběhlo v Bulharsku v roce 2001 (stejně jako v České republice) a jeho výsledky ukázaly, že v této balkánské zemi žije 7.932.984 obyvatel.

Jelikož velké množství Bulharů žije za hranicemi své rodné země, sčítací formuláře budou tito občané vyplňovat v místě svého bydliště v momentě, kdy jejich nová země bude organizovat sčítání.

Jak informuje deník Dnevnik, partner EurActivu v Bulharsku, spousta občanů, která již formulář vyplnila, si na svých internetových blozích stěžuje, že některé položené otázky, jejichž výběr z velké části proběhl v EU koordinovaným způsobem, jsou „nejasné“ a někdy i „hloupé“.

Bulhaři si vzali na mušku především otázku, která se dotazovala na hlavu rodiny. Tento termín označili za „staromódní“ a „sexistický“.

Český statistický úřad opakovaně ujišťoval, že by při sčítání lidu v České republice nebude žádným způsobem zjišťována vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích by tak občané neměli narazit na otázky na vlastnictví např. domácích spotřebičů, automobilu, víkendové chaty, televizoru apod.

Z hlediska vybavení domácnosti bude pro statistiku důležité pouze zjištění, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.