Belgické předsednictví chce strategii EU k welfare psů a koček

Belgie chce využít svého předsednictví ke zdůraznění významu domácích zvířat pro společnost. Koncem minulého týdne to oznámila belgická vicepremiérka pro zdraví a sociální věci Laurette Onkelinx, která se zároveň vyslovila pro vytvoření celoevropské strategie k „welfare zvířat“.

Během svého předsednictví v Radě chceme poukázat na význam, který mají pro občanskou společnost domácí mazlíčci,“ prohlásila místopředsedkyně belgické vlády Laurett Onkelinx u příležitosti spuštění internetové stránky CAROdog.eu, která se věnuje problematice „welfare psů“ (dog welfare). Jinými slovy řeší, jak psům zajistit dobré podmínky pro život.

Vicepremiérka naznačila, že v důsledku nekontrolovaného rozmnožování se mnoha psů a koček nikdo neujme a zvířata jsou tím vystavena utrpení. „Výměna informací a zkušeností je pro jakýkoliv vývoj (v oblasti) welfare zvířat zcela klíčová. Klíčová je i k (nalezení) celoevropského řešení a pro vznik strategie, která povede k vytvoření přiměřeného a odpovědného přístupu nás lidí ke zvířatům,“ dodala.

Základem pro přijetí společné evropské iniciativy v této oblasti by se podle mínění vicepremiérky mohl stát Článek 13 Lisabonské smlouvy, podle kterého „Unie a členské státy plně zohledňují požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí“

Stránka CAROdog.eu, kterou začala původně připravovat organizace Four Paws a Institut G. Caporala, se má stát jakousi celoevropskou databází nejnovějších vědeckých poznatků a praktických informací o domácích mazlíčcích a toulavých psech a kočkách. Na webu by se měla dále objevit rozsáhlá knihovna s příslušnou odbornou literaturou a slovníček pojmů.

Věřím, že stránka bude pomáhat členským státům v rozvoji animal welfare, alespoň dokud nebudou harmonizována pravidla na evropské úrovni,“ uvedla Onkelinx.

Komise chystá legislativu

Komise v současné době pracuje na přípravě druhého Akčního plánu o ochraně a welfare zvířat na období 2011-2015, neboť platnost předchozího plánu letošním rokem vyprší.

Denis Simonin, který má na generálním ředitelství Komise pro zdraví a ochranu spotřebitelů na starosti agendu welfare zvířat, včera potvrdil dřívější vyjádření komisaře pro zdraví Johna Dalliho. Ten v minulosti prohlásil, že Komise uvažuje o vytvoření zvláštního legislativního návrhu v oblasti welfare zvířat, a že by se tento návrh měl stát součástí připravovaného akčního plánu.

Zdraví a welfare psů a koček jsou pro blaho lidí zásadní. () Vzhledem k tomu, že neexistují žádná pravidla EU, kterými by se řídila ochrana domácích zvířat, zvažuje Komise konkrétní opatření, která budou součástí chystané strategie k welfare zvířat,“ řekl Simonin.

Začátkem příštího měsíce Evropská komise přivítá v Bruselu první mezinárodní konferenci o vzdělávání v oblasti welfare zvířat (1.-2. října). Jen o několik dní později (4.-5. října) pořádá organizace Four Paws konferenci na téma jak se odpovědně starat o psy.