Turecko již není ztraceno v překladu

Aby uspíšila přístupové rozhovory své země, vydala turecká obchodní společnost slovník s 1.000 pojmy z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

Slovník, podporovaný přední tureckou obchodní asociací TÜSİAD, je rozdělen do osmi tématických kapitol. Ty se týkají například mezinárodních smluv, práva na ochranu duševního vlastnictví, vynálezů, zeměpisných údajů nebo názvů internetových domén. V každé kategorii jsou pak u abecedně seřazených tureckých termínů uvedeny anglické, francouzské a německé ekvivalenty. Seznam mezinárodních dohod i s daty podpisů, dodatky a informací o účasti Turecka na těchto dohodách je uveden odděleně v úvodní části.

Slovník také obsahuje výrazy jako patentové právo, smlouva o patentovém právu, patentový úřad, držitel patentu, patentová databáze, porušení patentu a mnoho dalších.

A proč takový slovník vůbec vznikl? Otcem myšlenky je Kaan Dericioglu, člen pracovní skupiny TÜSİAD pro ochranu duševního vlastnictví, který se rozhodl slovník vypracovat aby odstranil nepřesnosti a zmatek, který je v Turecku v překladech pojmů (jak v právním, tak v běžném jazyce) typický.

Podle autorů slovníku byla zmatečná také terminologie v oblasti mezinárodních smluv, které se váží k duševnímu vlastnictví. Slovník proto obsahuje názvy dohod jako Bernská, Pařížská a Římská úmluva nebo Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském.

V reakci na vydání slovníku nabídla Italská obchodní komise v Istanbulu prostředky pro vypracování dodatečného italského překladu.