Rozšíření v letech 2004 a 2007 bylo politickým rozhodnutím

Politici, kteří hlasovali pro rozšíření EU, věděli, že přistupující země nejsou stoprocentně připravené. Jan Marinus Wiersma, nizozemský europoslanec a místopředseda evropských socialistů (PES), to řekl v rozhovoru slovenskému EurActivu. Lídři podle něj pochopili, že odsouvání rozšíření EU by bylo kontraproduktivní.

Nizozemský politik Jan Marinus Wiersma, dlouholetý a významný člen Evropského parlamentu a bývalý zpravodaj Evropského parlamentu pro Slovensko, řekl, že Slovensku škodila negativní image populistického a autokratického premiéra Vladimíra Mečiara, který byl u moci v letech 1993-1998. Wiersma dodává, že poté, co Mečiar v roce 1998 prohrál volby, bylo konečně možné roku 1999 Slovensko vyzvat k zahájení přístupových jednání.

„Orientace slovenských politických elit se změnila. Po odchodu Mečiara se Slovensko přestalo orientovat na Moskvu a jasně se obrátilo směrem k Bruselu,“ vzpomíná Wiersma. Uznává však, že na Slovensku stále zůstaly „nějaké vazby na Rusko, jsou to tradiční slovanské vazby“. Obecně se však podle něj naši východní sousedé otočili o 180 stupňů a nyní se jasně orientují na Západ. To podle něj odpovídá i tomu, jak se chtějí orientovat mladí Slováci.

Když Slovensko v květnu 2004 vstoupilo do EU, objevily se podle Wiersmy opět pochybnosti, jestli bylo jeho přijetí do EU správným krokem. Pochybnosti zesílily, když roku 2006 současný premiér Fico z levicového Smeru vyjednal koalici s extremistickou SNS Jána Sloty, která je známá svými protimaďarskými a protiromskými slovními výpady.

V té době byl Směr relativně mladou politickou stranou a usiloval o uznání ze strany PES. PES ale přihlášku odložil právě kvůli vyjednávání Smeru se SNS. Wiersma vysvětluje, že tento krok měl mimo jiné vyslat jasný signál do Rumunska, kde se rýsovala koalice s účastí protimaďarských a protiromských stran.

Wiersma dále poukázal na to, že se SNS nestala členem politické frakce v Evropském parlamentu Identita, tradice a suverenita (ITS). To byla frakce složená z extrémně pravicových a nacionalistických stran, která vznikla a také zanikla roku 2007. V jejím jádru působila francouzská Front National vedená Jean-Marie Le Penem.

Nizozemský politik řekl, že si EU byla vědoma problémů v jednotlivých kandidátských zemích, které byly nejnaléhavější v Bulharsku a Rumunsku. Přesto ale při zpětném pohledu věří, že rozhodnutí pokračovat v rozšiřování bylo správné. Wiersma k tomu říká: „Samozřejmě to bylo také politické rozhodnutí. Myslím si ale, že jsme tehdy udělali dobré rozhodnutí.“

„Dnes mohu o rozpacích, které jsme tehdy cítili, mluvit otevřeně. Ale kdybych své pochybnosti dal najevo tehdy ve své zprávě Evropskému parlamentu a řekl – podívejte se, ty kandidátské země nejsou na vstup do EU připraveny, ale my se musíme rozhodnout politicky a přijmout je – to by mohlo být tehdy nebezpečné. Je to zodpovědnost, kterou jsme na sebe tenkrát vzali a já za tím rozhodnutím stále stojím,“ řekl nizozemský politik.