Parlament schvaluje bezvízové cestování obyvatel Albánie a Bosny a Hercegoviny

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Marek Ślusarczyk.

Evropský parlament včera (7. října) podpořil bezvízový pohyb občanů Albánie a Bosny a Hercegoviny v schengenském prostoru. Francii, která se proti tomuto opatření postavila již na počátku týdne, se pravděpodobně odstranění víz zablokovat nepodaří.

Navrhované usnesení přijal Evropský parlament velkou většinou. Legislativu musí však ještě schválit Rada ministrů, kde je očekáván tvrdý odpor Francie.

„Věřím, že se nyní s ministry dohodneme již při prvním čtení,“ řekla zpravodajkyně pro toto usnesení, Slovinka Tanja Fajon z Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D).

„Díky tomu by mohli občané obou zemí volně cestovat a strávit již tyto Vánoce s příbuznými jinde v Evropě,“ uvedla.

Francie odmítá odstranění vízové povinnosti pro obyvatele Bosny a Albánie (EurActiv 5.10.2010). Její představitelé kritizovali Evropskou komisi za to, že pokračuje v rozhovorech o bezvízovém styku se západobalkánskými zeměmi z „politických důvodů,“ aniž by zvážila „rizika“ spojená s otevřením hranic EU. Již minulý rok byla skupina zemí, jejichž občané nepotřebují víza pro vstup do Schengenu, rozšířena o Makedonii, Srbsko a Černou Horu (EurActiv 1.12.2009).

Francie ale rozhodnutí Rady ministrů sama zablokovat nedokáže. Od Amsterdamské smlouvy z roku 1999 totiž patří záležitosti spojené s přistěhovalectvím, vízovou povinností a azylem do společné politiky EU.

Volební matematika

Podle zdrojů dostupných EurActivu se s francouzským stanoviskem v Radě ztotožňuje několik zemí. Jejich hlasy však k odmítnutí návrhu stačit nebudou.

Dánové a Nizozemci jsou často zmiňováni jako odpůrci zavedení bezvízových styků s Albánii a Bosnou a Hercegovinou.

Kvalifikovaná většina v Radě vyžaduje minimálně 255 hlasů z 345 (74,8 %). Francie, Nizozemsko a Dánsko mají pouze 49 hlasů a jsou daleko od vytvoření blokující menšiny.

„Francouzi s tím neudělají nic. Mohou ale pozastavit platnost Schengenu,“ řekl EurActivu evropský poslanec Charles Tannock, člen strany Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Odvolával se na právo každé země schengenského prostoru dočasně zavést hraniční kontroly, pokud se domnívá, že je vážně ohrožena její bezpečnost.

Tannock se také domnívá, že by Francie mohla zpozdit volbu v Radě z politických důvodů. „Abych byl upřímný, problém skutečně existuje. Nejsem s tím zcela spokojen. V Albánii je mnoho organizovaného zločinu.“