Makedonie, Černá Hora a Srbsko se těší na dovolenou v EU

Členské země EU včera (30. listopadu) rozhodly o tom, že obyvatelé Makedonie, Černé Hory a Srbska budou moct cestovat do většiny evropských zemí bez toho, aniž by od 19. prosince museli žádat o víza.

Od 19. prosince letošního roku, kdy začne platit bezvízová povinnost pro většinu obyvatel Makedonie, Černé Hory a Srbska, občané těchto balkánských zemí mohou začít plánovat své dovolené v zemích Evropské unie, které jsou součástí schengenského prostoru. Bezvízový styk bude platit pro všechny občany zmiňovaných zemí, kteří jsou držitelé pasů s biometrickými údaji. Cesta, kterou si však naplánují, nesmí během šesti měsíců přesáhnout 90 dní.

Občané, kteří nemají pas s biometrickými údaji, a stejně tak obyvatelé Kosova, kteří vlastní srbský pas, budou muset o vízum žádat i nadále. Vízum budou potřebovat i osoby, které zamýšlí v Schengenu pracovat (byť v období kratším než stanovených 90 dní). Navíc musí požádat i o pracovní povolení.

Evropská komise začala o možném zrušení víz jednat s Makedonií, Černou Horou, Srbskem, Albánií a Bosnou a Hercegovinou na začátku roku 2008. Základní body a podmínky dialogu s každou jednotlivou zemí byly stanoveny v cestovních mapách Evropské komise. Poté, co bylo v červenci 2009 navrženo zrušení vízové povinnosti pro tři první země, Evropský parlament vydal v listopadu 2009 k celému procesu pozitivní stanovisko. Již minulý rok EU umožnila, aby srbští studenti, sportovci, novináři, lidé navštěvující své rodiny v některé ze zemí EU a pracovníci, kteří za prací dojíždějí, mohli snáze cestovat.

Zavedení bezvízového styku se nemohlo dočkat právě především Srbsko, které je se svými 7,5 miliony obyvatel největším státem z trojice bývalých jugoslávských republik. Na druhou stranu zde existovaly i obavy, že zrušení vízové povinnosti by mohlo vyvolat protesty v Bosně a Hercegovině. Etničtní Srbové žijicí v tomto státě totiž mají dva pasy.

Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, který je zodpovědný za spravedlnost a vnitro, podtrhl důležitost přijatého rozhodnutí EK. „Usnadněním cestování pro obyvatele Makedonie, Černé Hory a Srbska Unie do budoucna posílila kontakty s těmito zeměmi a zahájila tak novou éru pro vzájemnou spolupráci.“ Barrot rovněž poukázal na pokrok v reformním procesu, kterého tyto balkánské země dosáhly v uplynulých dvou letech.

Albánie a Bosna a Hercegovina se musí více snažit

Rozhodnutí, které včera přijala Evropská unie, se netýká Albánie a Bosny a Hercegoviny, které se dialogu o zrušení vízové povinnosti také účastní. Komise uvedla, že oba státy nesplnily všechny stanovené podmínky. Aby se tak stalo v co nejbližší době, EK přislíbila svou pomoc s přijímáním nejdůležitějších reforem. Jak si obě balkánské země povedou, se dozvíme během příštích tří měsíců.