Komise navrhla kandidátský status pro Albánii

zdroj: Evropská komise

Evropská komise představila zprávu hodnotící pokrok jednotlivých kandidátských států. K velkému pokroku však u žádné země nedošlo. Nejblíže vstupu je Černá Hora, Komise také již podruhé navrhla udělit kandidátský status Albánii. V době zveřejnění představila rakouská společnost ÖGfE průzkum veřejného mínění, podle kterého má rozšíření historicky vůbec nejnižší podporu.

Evropská komise včera (16. listopadu) zveřejnila každoroční hodnotící zprávy o pokroku v oblasti rozšíření. Věnuje se v nich šesti zemím západního Balkánu, Turecku a v omezené míře také Islandu, který nedávno pozastavil přístupová jednání (EurActiv 17.7.2013).

Podle eurokomisaře pro rozšíření Štefana Füleho představuje politika rozšíření součást řešení současné ekonomické krize. „Protože se nejdříve věnujeme základním tématům jako je boj proti korupci, zdravá správa ekonomiky, svoboda projevu, lidská práva a ochrana menšin, posilujeme politickou a hospodářskou stabilitu kandidátských zemí i EU jako celku,“ zhodnotil přínosy rozšíření Füle.

Při příležitosti představení jednotlivých zpráv uveřejnila Rakouská společnost pro evropskou politiku (ÖGfE) průzkum veřejného mínění, který se zaměřuje na podporu vstupu jednotlivých kandidátských zemí.

Jediný kandidát, jehož vstup je Rakušany podporován, je již zmíněný Island. Jeho členství si přeje 55 % dotázaných. Na zbylou sedmičku se však dotázaní dívají skepticky.

Relativně nejlépe si vedla Makedonie (28 %), Černá Hora a Bosna a Hercegovina (26 %) a Srbsko (24 %). Naopak vstup Albánie si přeje pouze jedna pětina Rakušanů, o procento méně se pak vyjádřilo ve prospěch Kosova. Vůbec nejnižší (15 %) je podpora tureckého členství.

Pokrok prakticky žádný

A jak si jednotlivé země stojí podle Komise? Nejblíže vstupu je Černá Hora. Ta začala v přístupových rozhovorech v červnu 2012 a předběžně uzavřela 2 kapitoly. V případě dalších zemí však prakticky k žádnému pokroku nedošlo.

Evropská komise doporučila udělit kandidátský status Albánii, a to již podruhé (EurActiv 11.10.2012). Ocenila především průběh červnových voleb, upozorňuje ale zároveň například na to, že by se Tirana měla více zabývat bojem s organizovaným zločinem a korupcí.

Již popáté v řadě doporučila evropská exekutiva zahájit přístupové rozhovory s Makedonií. Přestože země splňuje politická kritéria, Rada zatím toto rozhodnutí nepotvrdila. Důvodem je spor mezi Makedonií a Řeckem o oficiální název země.

Srbsko získalo kandidátský status v březnu 2012. Začátek přístupových rozhovorů jí podle loňské zprávy mělo zjednodušit zmírnění požadavků, podle kterých již není podmínkou to, aby Bělehrad uznal nezávislost Kosova. Stačí, aby si země vzájemně neškodily a neblokovaly se (EurActiv 10.10.2012). Mezivládní přístupová konference by měla začít nejpozději v lednu 2014.

Poté, co Kosovo dojednalo bilaterální dohodu se Srbskem o normalizaci vztahů, daly evropské instituce zelenou začátku vyjednávání o Stabilizační a asociační dohodě. Ta už je sice vyjednaná v případě Bosny a Hercegoviny, zatím však nevešla v platnost.

Z celkových 35 kapitol dokázalo Turecko uzavřít zatím pouze jednu. Třináct je otevřených a Evropská unie pozastavila dalších osm kvůli tomu, že Turecko neimplementovalo Ankarský protokol. Jedenáct kapitol pak blokuje Francie a Kypr. O vztahu Evropské unie a Turecka si více přečtěte v našem Links Dossier.