EU chce zjednodušit migraci obyvatel na svých vnějších hranicích

Ministři vnitra EU včera na zasedání v Lucemburku schválili návrh nařízení, které by mělo usnadnit pohraniční styk na vnějších hranicích Unie.

Na základě nařízení by měly vzniknout tzv. místní dopravní povolenky, které získají lidé žijící u hranic s členskými státy EU. Nárok na ně budou mít ti, kdo „pravidelně cestují do sousední země EU z legitimních důvodů“. Za legitimní důvody se považují například sociální, ekonomické nebo kulturní důvody. Důležitou podmínkou ale je, že obyvatelé třetích zemí cestujících do EU nesmí pro Unii představovat bezpečnostní riziko.

Návrh nařízení předložila před třemi lety ke schválení Evropská komise. Jeho cílem je usnadnit lidem žijícím u vnějších hranic EU vstup do sousedního členského státu Unie. Nařízení vstoupí v platnost až tehdy, pokud bude schválena výjimka týkající se vízové povinnosti u občanů třetích zemí, kteří dlouhodobě žijí u hranic s členskými státy EU. Dotčené členské země Unie by měly také v této souvislosti uzavřít dvoustranné dohody se sousedními třetími zeměmi.

Evropský komisař, který je odpovědný za problematiku spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, Franco Frattini prohlásil: „Podstatně se usnadní každodenní život lidí v pohraničních oblastech, a přitom budou zachovány kontroly na vnějších hranicích podle standardů schengenského prostoru.“