Dánsko se rozhodlo otevřít svůj pracovní trh

Dánsko se stane další „starou“ členskou zemí EU, která otevře svůj pracovní trh. Uvolnění se bude týkat i letošních nováčků Rumunska a Bulharska.

Po vstupu deseti nových členských států do EU v roce 2004 zůstaly pracovní trhy většiny původních členů uzavřené. Volný přístup na svůj pracovní trh umožnilo pouze Švédsko, Irsko a Velká Británie, která podmiňuje právo žádat o práci na svém území předchozí registrací žadatele. Ostatní členské státy se tedy rozhodly uplatnit přechodná opatření, která se řídí principem 2+3+2. Vzorec představuje tři etapy, celkem sedm let, během kterých mají být pracovní trhy postupně otevírány. Jednotlivé etapy se liší odlišnými podmínkami jejich aplikace. Tento systém se týká pouze osmi nových členských států – bez Malty a Kypru.

Většina členských států otevřela svůj trh v průběhu první či na začátku druhé etapy. Od prvního května 2006 má tak občan České republiky právo pracovat navíc ve Finsku, Portugalsku, Řecku a Španělsku. Do konce roku 2006 pak zcela otevřela svůj trh Itálie. Belgie a Francie umožňují vstup na pracovní trh pouze vybraným profesím. Ve Francii jsou žádáni kvalifikovaní pracovníci z oboru strojírenství, stavebnictví, dále technici, elektrikáři, vědci z oborů chemie a fyziky a další. Belgie poptává počítačové experty, pracovníky z oblasti telekomunikačních služeb, atd. Kromě členských zemí EU bude otevřený přístup na pracovní trh garantován také u zemí ESVO/EHP (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarska. Zatím otevřel svůj trh pouze Island (květen 2006).

Zavedení přechodného opatření bylo v nedávné době přehodnoceno v Nizozemí, které o otevření svého pracovního trhu rozhodlo v únoru tohoto roku. Od prvního května tak mohou občané osmi nových členských států pracovat také v Nizozemí.

Dánsko v pátek oznámilo, že od příštího roku zpřístupní svůj pracovní trh nejen osmi novým členům z roku 2004, ale také dvěma letošním nováčkům Rumunsku a Bulharsku. Přesné datum zrušení přechodného období zatím není známo.

Podobně jako v případě Nizozemí označil dánský ministr pro zaměstnanost otevření pracovního trhu za žádoucí s tím, že z něj budou těžit dánské podniky.

U zbylých dvou států – Německa a Rakouska – se očekává maximální doba přechodných opatření, tedy do roku 2011. Německo své rozhodnutí zdůvodňuje vysokou nezaměstnaností, a to především ve spolkových zemích, které hraničí s Českou republikou a s Polskem. Rakousko argumentuje špatnými vyhlídkami na vývoj nezaměstannosti. S oběma zeměmi má však ČR bilaterální dohody, které pohyb omezeného množství pracovníků umožňují.